Prima / Administraţia Publică Locală / Vicepreşedinţii raionului

Vicepreşedinţii raionului imprimare

                           

 

vicepreşedinte al  raionului

responsabil de promovarea reformelor în domeniul  economic  a  raionului.

         coordonează activitatea

  direcţiei agricultură , economie şi relaţii funciare; 

 direcţiei finanţe;

          conduce activitatea  comisiilor (consiliilor) raionale

     1.  acordarea indemnizaţei unice pentru construcţia ,procurarea sau  restaurarea locuinţelor unor categorii de cetateni;  

      2. pentru determinarea celui mai bun antreprenor;

     3. pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, monitorizarea procesului de achiziţie     a grâului alimentar şi        asigurarea necesităţilor populaţiei cu  pâine;

     4. pentru indexarea depunerilor băneşti ale populaţiei;

     5. pentru  recepţionarea şi  distribuirea ajutoarelor umanitare;

     6. pentru organizarea concursului ,,Cea mai verde , mai salubra şi mai 

    amenajata localitate"

    IMSP CS Goteşti

       organizează şi supraveghează pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi economice;

   participă la şedinţele consiliului raional;

   participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

   organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie, legate de dezvoltarea domeniului economic;

  asigură întocmirea documentelor, materialelor analitice şi a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului raional, altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea economică a raionului;

   prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

      analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul  examinării proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

   coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

   exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia,  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

   asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  economice;

   întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

  contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

   primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

   examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

   îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile Consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

       dl Butuc Sergiu,Vicepresedinte d-l Butuc Sergiu

vicepreşedinte al raionului,responsabil de promovarea    reformelor

în domeniul învatamîntului , sănătăţii publice  asistenţa  socială şi protecţie a familiei a  raionului

                   coordonează activitatea

    direcţiei învăţămînt;

    direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;

    instituţiei medico-sanitare publice  Spitalul raional Cantemir;

    instituţiei medico-sanitare publice  Centrul Medicilor de Familie Cantemir;

    instituţiei medico-sanitare publice  CS Cantemir;

    instituţiei medico-sanitare publice  CS Baimaclia;

   instituţiei medico-sanitare publice CS Cociulia;

   instituţiei medico-sanitare publice  CS Ciobalaccia;

   instituţiei medico-sanitare publice  CS Goteşti.

                 conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

   1. extraordinara pentru sanatate publica;

   2. pentru  combaterea traficului de fiinţe umane;

   3. pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice;

   4. consiliul de administraţie a Fondului local de susţinere socială a  populaţiei;

   5. consiliul pentru protecţia drepturilor copilului;

   6. consiliul de administraţie a IMSP,,Centrul Medicilor de Familie Cantemir,,

   7. pentru trecere în evidenţa militară a premilitarilor, recrutare-încorporare ;

   8. consiliul de administraţie a instituţiei medico-sanitare publice  CS Cantemir;

   9. consiliul de administraţie a instituţiei medico-sanitare publice  CS Goteşti.

  organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

participă la şedinţele consiliului raional;

participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale de nivelul unu;

organizează şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, alte activităţi de instruire şi educaţie,

legate de dezvoltarea  domeniului învatamîntului , asistenţa  socială şi protecţie a familiei

   asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional , altor acte şi proiecte de acte privind dezvoltarea socială a raionului;

    analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

   prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

    coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

      exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

     asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme  sociale;

      întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

     contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi  în organele administraţiei publice locale;

     primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste  adresări, cereri;

     examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

     îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului .

 

dl.  Dimcea Ion,Vicepresedinte d-l Dimcea Ion

 vicepreşedinte la raionului, responsabil de promovarea reformelor în  domeniul  construcţiilor , serviciilor comunale,  gospodării drumurilor şi transport,  dezvoltării locale şi regionale precum şi social-cultural a raionului .  

     coordonează activitatea

    direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională;

    serviciu cultura şi turism.

 conduce activitatea comisiilor  (consiliilor) raionale:

    1. pentru protecţia consumatorului;

    2. pentru  combaterea traficului ilicit de pasageri şi mărfuri;

   3. consiliul consultativ pentru susţinerea dialogului social ; 

   4. pentru acordarea indemnizaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de    populaţie; 

    participă la şedinţele consiliului raional;

    participă la zilele primarului , ziua subdiviziunilor  consiliului raional în  unităţile administrativ-teritoriale   de nivelul unu;

   -asigură întocmirea documentelor , materialelor analitice şi  a altor sinteze informaţionale necesare pentru şedinţele comisiilor consultative de specialitate , şedinţele Consiliului Raional , altor acte şi proiecte de acte privind monitorizarea şi  implimentarea proiectelor investiţionale de infrastructura;

   -analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de decizii ale consiliului raional şi a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

   -prezintă consiliului raional , la solicitare, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor din subordine;

   -coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii deciziilor adoptate de consiliul raional;

    -exercită în modul stabilit de preşedintele raionului atribuţiile acestuia  la rugămintea sau în absenţa acestuia, înclusiv semnează în această perioadă dispoziţiile preşedintelui raionului;

   -asigură organizaţional activitatea preşedintelui raionului cu alte organe şi factori de decizie în probleme ce ţin de domeniul investiţional şi infrastructural precum şi social-cultural a raionului ;

   -organizează şi supraveghează  pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor oficiale, profesionale, tradiţionale şi religioase, legate de activitatea serviciilor din subordine şi a altor activităţi social-culturale;

      -coordonează colaborarea cu  sectorul asociativ  şi organizaţiile  sindicale   

    -întocmeşte proiectul actului la indicaţia preşedintelui raionului sau conform rezoluţiei acestuia asupra documentelor organelor administraţiei publice centrale şi de specialitate , a altor intreprinderi, organizaţii şi instituţii;

    -contribuie la promovarea politicii de stat în probleme de personal în subdiviziunile Consiliului raional şi în organele administraţiei publice locale;

    -primeşte în audienţă cetăţeni, examinează adresările lor şi asigură expedierea răspunsului la aceste adresări, cereri;

   -examinează petiţii şi asigură expedierea răspunsului la ele;

   -îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină, calitativă şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, a preşedintelui raionului , stabilite în deciziile consiliului raional sau  în dispoziţiile preşedintelui raionului  

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 19.10.2018 Toatal vizitatori - 269571    Creat de Brand.MD