Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt consultare publica, situatia criminogena din raion

Anunt consultare publica, situatia criminogena din raion imprimare

11.03.2020      

ANUNŢ

Consiliul raional Cantemir iniţiază, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la situația criminogenă în raionul Cantemir în perioada anului 2019’’

 

Scopul proiectului este informarea în ședința ordinară din 26.03.2020 a Consiliul raional despre situația criminogenă din raionul Cantemir în perioada anului 2019. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie punerea în aplicare a prevederilor legislației în vigoare și evaluarea situației criminogene din raion și identificarea unor soluții la problemele cu care se confruntă Inspectoratul de Poliție  Cantemir în asigurarea ordinii publice, dinimuarea și descoperirea crimelor.

 

Prevederile de bază ale proiectului de decizie, informația despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir în perioada anului 2019, recomandare consiliilor locale de nivelul unu a examina chestiunea menționată acordînd atenţie deosebită lucrului de profilaxie a infracţiunilor în rîndurile minorilor , persoanelor întoarse din  penitenciare , acţiunilor de informare a cetăţenilor despre paza averii personale, creării condiţiilor de activitate şi trai a poliţiştilor de sector şi şefilor de post .

 

Beneficiarii proiectului de decizie: autoritățile publice locale, cetățenii, Inspectoratul de Poliție Cantemir.

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea direct  a opiniilor persoanelor, sau a reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre situația criminogenă pentru anul 2019 și măsurile întreprinse de către Inspectoratul de Poliție Cantemir.

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este sensibilizarea autorităților publice locale a cetățenilor, instituțiilor publice la problemele enunțate de către IP Cantemir și cooperarea societății  întru menținerea ordinii publice colectivităților din raionul Cantemir în anul 2020.

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la situația criminogenă în raionul Cantemir în perioada anului 2019’’este elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 (2), art. 53, alineatul (1) , litera c) din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legii  cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27-12-2012.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică cantemir.cr@mail.ru la numărul de telefon 027322056 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

 

Proiectul deciziei ,,Cu privire la situația criminogenă în raionul Cantemir în perioada anului 2019’’este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul Anunțuri .

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin