Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, consultare publica, horarirea comisiei de privatizare

Anunt, consultare publica, horarirea comisiei de privatizare imprimare

11.03.2020      

ANUNŢ

             

Consiliul raional Cantemir,Comisia raională pentru privatizarea fondului locativ iniţiază, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de şedinţă et.II, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe” nr.1 din 21.02.2020.

Scopul proiectului este aprobarea de căre Consiliul raional a deciziei ,,Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a fondului locativ” la şedinţa ordinară din 26.03.2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie punerea în aplicare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi aprobarea actului administrativ pentru trecerea locuinţelor în proprietate privată a persoanelor beneficiari

Prevederile de bază ale proiectului de decizie, conform art.43, alin.(1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  art.8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, conform Legii nr.1324,,Cu privire la privatizarea fondului locativ” din 10.03.1993,Legii nr.75,74 din 2015,Legii 72 din 14.06.2016,,Cu privire la locuinţe”cu modificările şi complectările ulterioare.

Beneficiarii proiectului de decizie: Instituţile ce deţin la bilanţă fond locativ pasibil pentru privatizare şi proprietarii(beneficiari) de locuinţe

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea şi colectarea opiniilor persoanelor, direct sau a reprezentanţii societăţii civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze în vederea punerii în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare privind  privatizarea fondului locativ .

Impactul estimat al proiectului de decizie.Închierea contractului de vînzare -cumpărere şi trecerea locuinţilor în proprietate privată  a persoanelor solicitate                                                            

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa, or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.la numărul de telefon 027322960 sau pe adresa:cantemir.cr@mail.ru

Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe” nr.01 din 21.02.2020 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional cantemir.cr@mail.ru, la compartimentul,, Anunţuri” .

   

 Specialist principal,secretarul comisiei                               Gh.Manole

 

Coordonator al procesului de consultare publică                         V.Balan,şef.serviciului A.P.

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin