Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt CS Cantemir, pentru consultare publica

Anunt CS Cantemir, pentru consultare publica imprimare

11.03.2020      

                                      ANUNŢ

Consiliul Raional Cantemir, Institutia Medico Sanitara-Publica Centrul de Sanatate Cantemir  iniţiază, începînd cu data de 14.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune şi refacturarea serviciilor pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anii 2020-2023”.

Scopul proiectului este aprobarea de către Consiliul raional a deciziei  Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune şi refacturarea serviciilor pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anii 2020-2023”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie punerea în aplicare a prevederilor legislației în vigoare pentru   prelungirea termenului contractelor de locaţiune şi refacturarea serviciilor încheiate cu terţi după cum urmează:

1.      AT Sud a CNAM.

2.      II Boeşteanu Victor.

3.      ÎI Guţuleac Svetlana.

4.      IMSP CS Cociulia.

5.      IMSP CS Baimaclia.

6.      IMSP CS Goteşti.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie, în temeiul art.43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, articolul 862 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legii
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr,121-XVI din 04.05.2007, Legii bugetululMe stat pentru anul 2020 nr. 172 din 19.12.2019, Hotărîrilor Guvernului nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere(anexa nr.l), deciziei Consiliului Raional Cantemir nr. 07/26- XXV din 05.12.2013 „Cu privire la înfiinţarea IMSP CS Cantemir prin reorganizarea IMSP CMF Cantemir de la 01.01.2014" (cu modificările şi completările ulterio
are).

Beneficiarii Proiectului de decizie:

IMSP CS Cantemir;AT Sud a CNAM;II Boeşteanu Victor;ÎI Guţuleac Svetlana;IMSP CS Cociulia;IMSP CS Baimaclia;IMSP CS Goteşti.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor persoanelor, direct sau a reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze în vederea punerii în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare privind privind proxesul de gestionare a bunurilor IMSP CS Cantemir.

Impactul estimat al proiectului este prelungirea termenului contractelor de locaţiune şi refacturarea serviciilor încheiate cu terţi după cum urmează:
 AT Sud a CNAM;II Boeşteanu Victor;ÎI Guţuleac Svetlana; IMSP CS Cociulia;IMSP CS Baimaclia;

IMSP CS Goteşti.

2.      Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică cs.cantemir@ms.md, la numărul de telefon 02732-27-03 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.  Proiectul deciziei: ,,Despre demersul IMSP CS Cantemir privind acordul Consiliul Raional Cantemir în calitate de comodant pentru prelungirea termenului contractelor de dare în locaţiune şi refacturarea serviciilor pentru unele spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate încheiate cu terţi pe anii 2020-2023”, este disponibila pe pagina web oficiala al Institutiei IMSP CS Cantemir si a Consiliului Raional Cantemir

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin