Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, Directia Invatamint, pru consultare publica

Proiecte decizii, Directia Invatamint, pru consultare publica imprimare

10.03.2020      

 

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.    
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir.      
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este optimizarea mijloacelor financiare.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
nota informative, anexa nr. 01 la decizia consiliului raional nr. 03/   -XXVII din 26.03.2020.        
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: direcția general învățământ Cantemir.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este optimizarea surselor financiare bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Codul Civil al RM.       
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 06.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com , la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir”
și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.    
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir.      
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este optimizarea mijloacelor financiare.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
nota informative, anexa nr. 01 la decizia consiliului raional nr. 03/   -XXVII din 26.03.2020.        
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: direcția general învățământ Cantemir.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este optimizarea surselor financiare bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Codul Civil al RM.       
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 06.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com , la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir”
și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.    
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir.      
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este optimizarea mijloacelor financiare.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
nota informative, anexa nr. 01 la decizia consiliului raional nr. 03/   -XXVII din 26.03.2020.        
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: direcția general învățământ Cantemir.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este optimizarea surselor financiare bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Codul Civil al RM.       
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 06.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com , la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir”
și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.    
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir.      
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este optimizarea mijloacelor financiare.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
nota informative, anexa nr. 01 la decizia consiliului raional nr. 03/   -XXVII din 26.03.2020.        
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: direcția general învățământ Cantemir.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este optimizarea surselor financiare bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Codul Civil al RM.       
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 06.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com , la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir”
și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.    
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir.      
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este optimizarea mijloacelor financiare.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
nota informative, anexa nr. 01 la decizia consiliului raional nr. 03/   -XXVII din 26.03.2020.        
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: direcția general învățământ Cantemir.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este optimizarea surselor financiare bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Codul Civil al RM.       
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 06.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com , la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir”
și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir, proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.    
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir.      
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este optimizarea mijloacelor financiare.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
nota informative, anexa nr. 01 la decizia consiliului raional nr. 03/   -XXVII din 26.03.2020.        
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: direcția general învățământ Cantemir.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este optimizarea surselor financiare bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, Codul Civil al RM.       
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 06.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com , la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la lichidarea taberei de odihnă Hănăseni a DGÎ Cantemir”
și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

 ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a IP LT
„D. Cantemir” or. Cantemir,
proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.    
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,D. Cantemir”, or. Cantemir.  
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.    
Prevederile de bază ale proiectului sunt: nota informative, Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, demerul instituției de învățământ, ordinal cu privire la componența comisiei de casare, actul de la LOVACOM cu lista mijloacelor fixe care necesită casare, process-verbal de casare a mijloacelor fixe pentru fiecare bun supus casării.       
Beneficiarii proiectului de decizie sunt angajații IP LT „D. Cantemir” or. Cantemir.      
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este lichidarea bunurilor uzate.
Proiectul de decizie cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,D. Cantemir”, or. Cantemir este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.              
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 05.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com , la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a IP LT „D. Cantemir” or. Cantemir și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a IP LT
„N. Mihai” s. Ciobalaccia,
proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.    
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,N. Mihai” s. Ciobalaccia.       
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.    
Prevederile de bază ale proiectului sunt: nota informative, Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, demerul instituției de învățământ, ordinal cu privire la componența comisiei de casare, actul de la LOVACOM cu lista mijloacelor fixe care necesită casare, process-verbal de casare a mijloacelor fixe pentru fiecare bun supus casării.       
Beneficiarii proiectului de decizie sunt angajații IP LT „N. Mihai” s. Ciobalaccia.         
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este lichidarea bunurilor uzate.
Proiectul de decizie cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Instituției Publice Liceul Teoretic ,,N. Mihai” s. Ciobalaccia este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.          
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 05.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com , la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a IP LT
„N. Mihai” s. Ciobalaccia și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicane, proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.   
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicane.            
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17 din 2006, art. 19 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.             Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative, regulamentul, dispoziții generale, categorii de premii, modul de prezentare a materialelor pentru premiere, examinarea materialelor pentru premiere, dispoziții finale.    
Beneficiarii proiectului de decizie sunt elevii și cadrele didactice din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I și II din raionul Cantemir cu performanțe deosebite la Olimpiadele republican la disciplinele de studii organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.   
Impactul estimat al proiectului de decizie este motivarea, stimularea și susținerea elevilor dotați și a cadrelor didactice a căror discipoli obțin performanțe deosebite la Olimpiadele republicane la disciplinele de studii organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicane este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Regulamentul cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17 din 2006, art. 19 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.                
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 05.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.    
Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea premiilor acordate de către Consiliul raional elevilor și cadrelor didactice din raion, pentru performanțe deosebite la Olimpiadele republicanși nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 04 martie 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la stabilirea categoriilor și atribuirii clasei de salarizare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ, raionul Cantemir, anul financiar 2020, proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.   
Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință ordinară din 26.03.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la stabilirea categoriilor și atribuirii clasei de salarizare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ, raionul Cantemir, anul financiar 2020.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 ”Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018, anexa nr.1, tabelul nr. 2, pct. 4 ,,raportarea instituției de învățământ la categoria instituției se efectuează la începutul anului financiar”.            
Prevederile de bază ale proiectului sunt: nota informativă, anexa 1/tabelul 1 ,,clasa de salarizare pentru funcțiile didactice de conducere din instituțiile de învățământ general”, tabelul nr. 2 ”criteriile și modul de raportare a instituțiilor de învățământ general la categoria instituției corespunzător domeniului de activitate”.           
Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele de conducere din instituțiile de învățământ primar, secundar ciclul I și II din raionul Cantemir.       
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea obținerii autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020.  
Impactul estimat al proiectului de decizie este stabilirea mărimii clasei de salarizare pentru conducătorii instituțiilor de învățământ în cuantumurile prevăzute în tabelul 1 și 2, anexa nr. 01.   
Proiectul de decizie cu privire la stabilirea categoriilor și atribuirii clasei de salarizare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ, raionul Cantemir, anul financiar 2020 este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: prevederile Legii nr. 270/2018 ”Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018, anexa nr.1, tabelul nr. 2, pct. 4 ,,raportarea instituției de învățământ la categoria instituției se efectuează la începutul anului financiar”.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 05.03.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.          

Proiectul deciziei ,,Cu privire la stabilirea categoriilor și atribuirii clasei de salarizare pentru cadrele de conducere din instituțiile de învățământ, raionul Cantemir, anul financiar 2020  și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.   

 

  

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin