Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Consultari publice, Executarea bugetului 2019, Alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerva

Consultari publice, Executarea bugetului 2019, Alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerva imprimare

10.03.2020      

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2019.»

 

Consiliul raional Cantemir, Direcția Finanțe Cantemir iniţiază, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2019. ,, , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020 .

Scopul proiectului este examinarea și  aprobarea în ședința ordinară din 26.03.2020 de căre Consiliul raional a deciziei ,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2019.,,- act normativ care reglementează executarea bugetului raionl conform rezultatelor anului 2019.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie informarea consilierilor raionai și comunitate raionuluil despre executarea bugetului raional Cantemir și înaintarea propunerilor de executare la un nivel mai înalt. .

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: analiza,informare .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt consilierii raionali,șefii direcțiilor și secțiilor,societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii calității proiectului de act normativ, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020 .

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea calității executării bugetului ,colectarea veniturilor suplimentare și repartizarea cheltuelilor pe programe și subprograme.

Proiectul de decizie  Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2019. elaborat în baza  art. 43 (2) art.53,alineatul 1,litera „I”  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 29 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică dirfincantemir@mail.ru: la numărul de telefon 027323198,027323231 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2  bir.412.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2019 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul ,,Anunțuri ,, .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor

  financiare din fondul de rezervă.

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-         Instituțiile publice ale consiliului raional;

-         Instituțiile Medico Sanitare Publice ale raionului Cantemir;

-         Direcțiile,secțiile,serviciile consiliului raional Cantemir;

-         Întrprinderile Municipale;

-         comunitatea raionului Cantemir;

 

 

 

Șef  Direcţiei Finanţe Cantemir                                                           V.Cozma

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                      Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

  

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie,, Cu privire la alocarea mijloacelor   financiare din fondul de rezervă. ,,.

 

Consiliul raional Cantemir, Direcţia Finanţe iniţiază, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la alocarea mijloacelor   financiare din fondul de rezervă ,, , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020 .

Scopul proiectului este examinarea și  aprobarea în ședința ordinară din 26.03.2020 de căre Consiliul raional a deciziei ,, Cu privire la alocarea mijloacelor   financiare din fondul de rezervă. ,,- act normativ care reglementează alocare mijloacelor financiare pentru asigurarea copiilor de vîrstă fragedă   din familiile socialmente vulnerabile cu amestecuri lactate în conformitate cu legislaţia în vigoare din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie asigurarea cu amestecuri  lactate adaptate a copiilor din familiile în situaţie de  risc, aflaţi la alimentaţia artificială  .

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: alocarea mijloacelor financiare pe programe şi subprograme pentru îndeplinirea programelor naţionale.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt utilizatorii serviciilor de sănătate,copii cu vîrsta sub 1 an alimentaţi artificial.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii calității proiectului de act normativ, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020 .

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea calității serviciilor de sănătate,copii cu vîrsta sub 1 an alimentaţi artificial.

Proiectul de decizie   Cu privire la alocarea mijloacelor   financiare din fondul de rezervă elaborat în baza  art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 19  din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,  deciziei Consiliului raional  Cantemir ,nr.05/07-XXIII din 23.06.2005„Despre  Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional şi utilizarea acestuiea” pct.4                                                             

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică dirfincantemir@mail.ru: la numărul de telefon 027323198,027323231 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2  bir.412.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la alocarea mijloacelor   financiare din fondul de rezervă” este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul ,,Anunțuri ,,  la subdiviziunea consiliului raional –Direcţia Finanţe.

 

 

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor

  financiare din fondul de rezervă.

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-         angajații instituțiilor Medico Sanitare Publice;

-         Familiile în situaţie de risc;

-         comunitatea raionului Cantemir;

 

 

 

Șef  Direcţiei Finanţe Cantemir                                                           V.Cozma

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                      Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin