Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Consultari publice, Aprobarea bugetului local nivelul II a.2020

Consultari publice, Aprobarea bugetului local nivelul II a.2020 imprimare

10.03.2020      

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020”

 

Consiliul raional Cantemir, Direcția Finanțe Cantemir iniţiază, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,,. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020 ,, , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020 .

Scopul proiectului este examinarea și  aprobarea în ședința ordinară din 26.03.2020 de căre Consiliul raional a deciziei ,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020.,,- act normativ care reglementează modificarea bugetului raionl pentru anul 2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie   modificarea bugetelor aprobate pentru anul 2020 a instituțiilor în baza demersurilor prezentate către consiliul raional Cantemir.. .

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt:  modificarea și repartizarea mijloacelor financiare conform clasificației economice la nivel de funcție ,program,subprogram,activitate și cod economic .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt instituțiile,direcțiile și secțiile consiliului raional,societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii calității proiectului de act normativ, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020 .

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea calității executării bugetului  și executare cheltuelilor de servicii,procurarea materialelor,activelor nefinanciare pe programe și subprograme,care nu au avut suport financiar la etapa aprobării bugetului pentru anul 2020.

Proiectul de decizie  Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020. elaborat în baza    art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică dirfincantemir@mail.ru: la numărul de telefon 027323198,027323231 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2  bir.412.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul ,,Anunțuri ,, .

 

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor

  financiare din fondul de rezervă.

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-         Instituțiile publice ale consiliului raional;

-         Instituțiile Medico Sanitare Publice ale raionului Cantemir;

-         Direcțiile,secțiile,serviciile consiliului raional Cantemir;

-         Întrprinderile Municipale;

-         comunitatea raionului Cantemir;

 

 

 

Șef  Direcţiei Finanţe Cantemir                                                           V.Cozma

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                      Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin