Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Consultari publice

Consultari publice imprimare

09.03.2020      

 

ANUNŢ

 

Consiliul raional Cantemir, Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, iniţiază începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,, Despre deschiderea şi înregistrarea serviciului casei de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir,, ,proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020 .

Scopul proiectului   este examinarea și  aprobarea în ședința ordinară din 26.03.2020 de căre Consiliul raional a deciziei ,, Despre deschiderea şi înregistrarea serviciului casei de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir,,

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie  este schimbarea într-um alt  tip de serviciu social a copiilor rămași temporar/ sau fără ocrotire părintească.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: Regulamentul cu privire la organizarea și funcționare a Serviciului social ”Casa de copii de tip familial” și a standartelor minime de calitate.                                                         

Beneficiarii proiectului de decizie părintele-educator, copii rămași temporar/ sau fără ocrotire părintească.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice, îmbunătățirea calității serviciului Casă de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion.

Impactul estimat al proiectului de decizie plasarea copiilor rămași temporar/ sau fără ocrotire părintească în serviciul casă de copii de tip familie pentru îngrijire și protecție socială.

Proiectul de decizie ,,Despre deschiderea şi înregistrarea serviciului casei de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir,, este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, Hotărîrea Guvernului nr. 1278 din 26.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, decizia Consiliului raional Cantemir nr.02/16-XXVI din 22.03.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționare a Serviciului social”Casa de copii de tip familial” și a standartelor minime de calitate.                                                         

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică as.cantemir@gmail.com: la numărul de telefon 027322182 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

Proiectul deciziei ,, Despre deschiderea şi înregistrarea serviciului casei de copii de tip familial Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir,, este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional Cantemir la compartimentul ,,Noutăți Anunțuri ,, .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie ,,Despre deschiderea şi înregistrarea

serviciului casei de copii de tip familial Camerzan Varvara

și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir,,.

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-          Prestator de serviciu;

-          Părintele –educator a  Serviciului;

-          Copii rămași temporar/ sau fără ocrotire părintească

-          AO Copil Comunitate Familie

-          AO Vis

 

 

Șef Direcția asistență social și protecție

 a familiei Cantemir                                                                          Sergiu BUTUC

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                    Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

  

ANUNŢ

 

Consiliul raional Cantemir, Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, iniţiază începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,,Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, r-nul Cantemir”, proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020 .

Scopul proiectului   este examinarea și  aprobarea în ședința ordinară din 26.03.2020 de căre Consiliul raional Cantemir a deciziei ,,Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, r-nul Cantemir Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie deschiderea și înregistrarea serviciului, plasarea copii rămași temporar/ sau fără ocrotire părintească.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de ,,Asistență parentală profesionistă”.

Beneficiarii proiectului de decizie asistentul parental profesionist, copii rămași temporar/ sau fără ocrotire părintească.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice, îmbunătățirea calității serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina.

Impactul estimat al proiectului de decizie asigurarea  la domiciliul de către asistentul parental profesionist îngrijire, creştere şi educația copiilor în situație de risc.

Proiectul de decizie ,,Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, r-nul Cantemir este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de ,,Asistență parentală profesionistă” și a Standardelor minime de calitate, Decizia Consiliului raional Cantemir nr.05/06-XXV din 28.05.2015 Cu privire la consituirea serviciului asistență parentală profesionistă pe lîngă Direcțai asistență parentală prfesionistă, cererea personală a dnei Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, r-nul Cantemir despre deschiderea serviciului de asistență parentală profesionistă.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică as.cantemir@gmail.com: la numărul de telefon 027322182 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

Proiectul deciziei ,,Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina, domiciliată s. Sadîc, r-nul Cantemir”, este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional Cantemir la compartimentul ,,Noutăți Anunțuri ,,

                                                                                                                                              

                                                                                                                                            Anexa:

la proiectul de decizie ,,Despre acordul deschiderii şi înregistrării

                                                                                  serviciului de asistență parentală profesionistă Mașaripova Alina,

                                       domiciliată s. Sadîc, r-nul Cantemir.

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-          Prestator de serviciu;

-          Asistent parental profesionist a  Serviciului;

-          Copii rămași temporar/ sau fără ocrotire părintească

-          AO Copil Comunitate Familie

-          AO Vis

 

 

Șef Direcția asistență social și protecție

 a familiei Cantemir                                                                          Sergiu BUTUC

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                    Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

  

ANUNŢ

 

    Consiliul raional Cantemir, Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,,Despre închiderea serviciului asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara  și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir,,, proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.

     Scopul proiectului este solicitarea asistentului parental profesionist  despre închiderea serviciului de asistență parentală profesionistă și deschiderea Casei de copii de tip familial, pentru a putea lua mai mulți copiii în plasament.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie schimbarea tipului de serviciu, majorarea numarului de copii plasați.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de ,,Asistență parentală profesionistă” și a Standardelor minime de calitate.

Beneficiarii proiectului de decizie asistent parental profesionist.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice necesitatea de reglamentare a întreruperii eficientei juridice prin act administrativ între Consiliul raional Cantemir și serviciului asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara  și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir.

Impactul estimat al proiectului de decizie asigurarea respectării prevederilor legale cu privire la închiderea serviciului.

Proiectul de decizie Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de ,,Asistență parentală profesionistă” și a Standardelor minime de calitate, Decizia Consiliului raional Cantemir nr.05/06-XXV din 28.05.2015 Cu privire la consituirea serviciului asistență parentală profesionistă pe lîngă Direcțai asistență parentală prfesionistă, cererii personale a dnei Camerzan Varvara despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial: Camerzan Varvara și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi r. Cantemir,

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică as.cantemir@gmail.com: la numărul de telefon 027322182 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

Proiectul deciziei ,,Despre închiderea serviciului asistență parentală profesionistă Camerzan Varvara  și Camerzan Ion, domiciliați în com. Enichioi, r-nul Cantemir,,, este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional Cantemir la compartimentul ,,Noutăți Anunțuri ,, .

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie ,,Despre închiderea serviciului asistență parentală

                                                      profesionistă Camerzan Varvara  și Camerzan Ion, domiciliați

                                                                      în com. Enichioi, r-nul Cantemir,,.

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-          Prestator de serviciu;

-          Asistentul parental profesionist a  Serviciului;

 

 

 

 

 

Șef Direcția asistență social și protecție

 a familiei Cantemir                                                                          Sergiu BUTUC

  

ANUNŢ

 

    Consiliul raional Cantemir, Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de Despre închiderea serviciului Casei de copiii de tip familial Sacalî Zinaida  și Sacalî Valentin , domiciliați în com. Baimaclia, r-nul Cantemir, proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.

     Scopul proiectului este solicitarea părintelui-educator Despre închiderea serviciului Casei de copiii de tip familial Sacalî Zinaida  și Sacalî Valentin, domiciliați în com. Baimaclia, r-nul Cantemir, din propria inițiativă.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie solicitarea părintelui- educativ din propria inițiativă și încetarea plasamentului copiilor.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, cererii personale a dnei Sacalî Zinaida despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial: Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, com. Baimaclia r. Cantemir.

Beneficiarii proiectului de decizie părinte-educator.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice necesitatea de reglamentare a întreruperii eficientei juridice prin act administrativ între Consiliul raional Cantemir și serviciul casă de copii de tip familial: Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, com. Baimaclia r. Cantemir.

Impactul estimat al proiectului de decizie asigurarea respectării prevederilor legale cu privire la închiderea serviciului.

Proiectul de decizie Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, cererii personale a dnei Sacalî Zinaida despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial:  Sacalî Zinaida și Sacalî Valentin, com. Baimaclia r. Cantemir.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică as.cantemir@gmail.com: la numărul de telefon 027322182 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

Proiectul deciziei  Despre închiderea serviciului Casei de copiii de tip familial Sacalî Zinaida  și Sacalî Valentin, domiciliați în com. Baimaclia este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional Cantemir la compartimentul ,,Noutăți Anunțuri ,, .

 

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie ,,Despre închiderea Casei de copiii de tip familial

                                                          Sacalî Zinaida  și Sacalî Valentin, domiciliați în com. Baimaclia

                                                                       r-nul Cantemir,,.

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-          Prestator de serviciu;

-          Părinte-educator a  Serviciului;

 

 

 

 

 

Șef Direcția asistență social și protecție

 a familiei Cantemir                                                                          Sergiu BUTUC

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                    Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                    Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin