Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, Directia agricultura, economie si relatii funciare

Anunt, Directia agricultura, economie si relatii funciare imprimare

09.03.2020      

ANUNŢ

Consiliul raional Cantemir, Direcția agricultură, economie și relații funciare(DAERF), iniţiază începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la executarea deciziei nr.09/14-XXVI din 06.12.2018 Cu privire la aprobarea Planului de Actiuni pentru anul 2019 de implementarea  Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir".

Scopul proiectului este examinarea și aprobarea Raportul privind  executarea deciziei nr. 09/14-XXVI din 06.12.2018,,Cu privire la Planului de Actiuni  pentru anul 2019 de implementare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020,” estimarea gradului de realizare a activităţilor planificate, descrierea activităţilor întreprinse, analiza coraportului dintre acţiunile preconizate vizavi de cele implementate.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este identificarea problemelor, devierilor de la  ,,Planului de Actiuni pentru anul 2019 de implimentarea  Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir", - contrare obiectivelor Planului de acţiuni, evaluarea domenii neacoperite, prin urmare actualizarea acestuia și aprobarea noilor măsuri pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului respectiv în Planul de Acțiuni pentru anul 2020.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt consilieri raionali, primarii oraşului, satelor şi comunelor raionului,  angajaţii subdiviziunilor Consiliului raional,  managerii instituţiilor de învăţământ,  mass-media şi cetăţenii raionului.

Prevederile de bază ale proiectului sînt: aprobarea Raportului de monitorizare a implimentării ,,Planului de Actiuni pentru anul 2019 de implimentarea  Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir", rezultatele axate pe indicatorii/produs în scopul realizării misiunii, funcţiilor şi principiilor de activitate, provocările și evaluarea riscurilor, atingerea obiectivele strategice şi indicatorii de performanţă pentru anul de raportare.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii calității proiectului de act normativ, propus spre examinare consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020 .

 

 Impactul estimat al proiectului de decizie ,,Planului de Actiuni pentru anul 2019 de implimentarea  Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir,, este evaluarea și estimarea rezultatelor obținute în procesul de implimentare a planului de Actiuni 2019 de implimentare a  Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pentru realizarea obiectivelor strategice ale comunității.  

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: În temeiul art. 49, alin 1, lit.d.)  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, deciziei consiliului raional nr 07/01-XXVI din 23.06.2016 „Cu privire la aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020”

 Recomandările pe marginea proiectului strategiei, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 în adresa dnei Larisa Vîlcuac, pe adresa electronică: lvilcu@mail.ru , la numărul de telefon 0273-2-28-76 sau pe adresa sediului DAERF: MD 7301, or. Cantemir str. Trandafirilor, 2 biroul 317.

 

,,Planului de Actiuni pentru anul 2019 de implimentarea  Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir ". a Consiliului rational Cantemir este disponibil pe pagina web oficială  a Consiliului raional Cantemir directoriul: Transparența decizională/ Anunţuri privind organizarea consultării publice la subdiviziunea consiliului raional Direcția agricultură,economie și relații funciare

1. Proiect de decizie

2.  Raportul Planului  de acțiuni  pentru anul 2019

 http://cantemir.md/anunturi-privind-organizarea-consultarii-publice/

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin