Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, Consultare publica

Anunt, Consultare publica imprimare

06.03.2020      

 

ANUNŢ

 

Consiliul raional Cantemir, Serviciul Cultură și Turism iniţiază, începînd cu data de 13.03.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, audierea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Raionale Cantemir,, , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 26.03.2020.

Scopul organizării consultării /audierii publice a proiectului de decizie este de a oferi informații și a colecta opiniile cetățenilor organizați, direct sau prin reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în vederea îmbunătățirii calității serviciilor Bibliotecii publice raionale. Așteptăm sugestii , opinii, recomandări la prioectul de Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Raionale Cantemir, proiect de act normativ, care urmează a fi propus spre examinare Consiliului raional în ședința ordinară din 26.03.2020 .

Scopul proiectului este reglementarea normelor de organizare și funcționare a instituției publice ,,Biblioteca publică raională’’ propuse Consiliul raional în proiectul de deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Raionale Cantemir ,,.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este punearea în aplicare a prevederilor Legii nr.160 din 2017 cu privire la biblioteci, Ordinul  ministerului educației,  culturii și cercetății nr.186 din 26.02.2019, publicat: 17.05.2019 în Monitorul Oficial Nr.167-170 art.nr: 823, data întrării în vigoare: 17.06.2019, precum  și altor acte normative în vigoare care vizează domeniile de activitate a bibliotecilor.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: dispozițiile generale, stabirea structurii, organigramei, modul de organizare și administrare a bibliotecii, și alte aspecte privind activitatea bibliotecii, orarul de funcționare, condițiile de înscriere în calitate de utilizator, drepturile și obligațiile utilizatorului și ale bibliotecii în raporturile cu acesta, lista serviciile de bibliotecă pe care le prestează biblioteca, modul și condițiile de beneficiere de aceste servicii, conform prevederilor legislației în vigoare.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt utilizatorii serviciilor bibliotecii, angajații instituției, comunitatea pe care o deservește la nivel raional.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice – servicii de calitate conform necesităților de informare, recreere și socializare ale membrilor comunității, activitate productivă continuă, utilizatori satisfăcuți de serviciile prestate de biblioteca publică raională, drepturi și obligații a utilizatorilor respectate.

 

Impactul estimat al proiectului de decizie - membrii comunității și utilozatori informați prin serviciu ,,Novoteca,, despre fondul de carte existent după următoarele criterii: după autor, gen de literatură și tipul de interese.

Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii publice raionale este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare aprobat prin Ordinul  ministerului educației,  culturii și cercetății nr.186 din 26.02.2019, publicat: 17.05.2019 în Monitorul Oficial Nr.167-170 art.nr: 823, data întrării în vigoare: 17.06.2019.                                                             

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.03.2020 pe adresa electronică cultura.cantemir@gmail.com: la numărul de telefon 027322648 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii publice raionale’’ este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul ,,Anunțuri ,,  la subdiviziunea consiliului raional - Serviciul Cultură și Turism Cantemir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie a Regulamentului de organizare

 și funcționare a Bibliotecii Publice Raionale Cantemir.

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-         angajații instituției Serviciului Cultură și Turism;

-         angajații bibliotecii publice raionale;

-         filiala biblioteca pentru copii ,,Gr.Vieru’’, or.Cantemir;

-         utilizatorii serviciilor bibliotecii publice raionale Cantemir;

-         comunitatea raionului Cantemir;

-          asociația bibliotecarilor din Republica Moldova;

-         Consiliul Ramural al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură.

 

 

 

Șef serviciu Cultură și Turism                     Sergiu Toderici

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                    Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin