Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Sedinta extraordinara a CR din 14.02.2020

Sedinta extraordinara a CR din 14.02.2020 imprimare

13.02.2020      

Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

 

D I S P O Z I Ţ I E

 din 12.02.2020                                                                                                                                 nr. 21-N

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional  în  şedinţă extraordinară

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436/2006,

D I S P U N :

     I .Se convoacă consiliul raional în şedinţă  extraordinară  în ziua de 14 februarie, 2020, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :  

 01.Cu privire la aprobarea Acordului  de  parteneriat  între Liderul de Proiect, Consiliul Judeţean Galaţi, România şi Partenerul de Proiect 3, Consiliul raional Сantemir, Republica Moldova, pentru implimentarea Programului Operaţional Comun ,,Bazinul Mării Negre” 2014-2020.

                    Raportor: Andrei CIOBANU, vicepreşedinte al raionului.

   02.Cu privire la alocarea surselor financiare , plata  contribuţie pentru implimentarea Proiectului ,,Escapeland- Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”.

                   Raportor: Andrei CIOBANU, vicepreşedinte al raionului.

   03.Despre demersul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” privind  achitarea  contribuţiei de membru pe anul  2019.

                    Raportor: Andrei Ciobanu, vicepreşedinte al raionului.

  04.Despre  modificarea şi completarea deciziei nr. 03/04-XXVII din 19.12.2019 „ Cu privire la  aprobarea  bugetului  local de nivelul II  în  lectura a doua pe anul 2020”.

                    Raportor: Veaceslav COZMA, şef direcţia finanţe.  

   05.Cu privire la  aprobarea modelului contractului de locaţiune     şi a coeficienţilor de calcul a unui metru pătrat pentru darea în locaţiune  a spaţiului locativ, în blocul amplasat pe str.Trandafirilor, 12, proprietate publică a Consiliului raional Cantemir.

                     Raportor:  Ludmila ȚURCANU, secretar al consiliului raional.

   II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

        Preşedintele raionului                  SEMNAT                                                  Anatoli ICHIM

         Avizat:

secretar al consiliului raional

___________Ludmila Ţurcanu

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 21.09.2020 Toatal vizitatori - 446185    Creat de Brand.MD