Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, sedinta CR din 06.12.2018, ordinea de zi

Anunt, sedinta CR din 06.12.2018, ordinea de zi imprimare

26.11.2018      

 

 

 

 

               ANUNȚ

 

             Aducem la cunoștință că, în data de 06 decembrie 2018, cu începere de la ora 10-00, în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe, se convoacă în ședință ordinară, Consiliul raional, cu următoarea ordine de zi :

 

01. Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în prima lectură pe anul 2019.  

         Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

 

02.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional Cantemir.  Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

 

  03. Despre  modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018”.   Raportor :Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

 

04.Cu privire la aprobarea bugetului  local de nivelul II  în lectura a doua pe anul 2019.

                     Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

 

05. Cu privire la aprobarea hotărârii Comisiei de privatizare nr.03  din data de __________2018.

     Raportor: Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

 

06.Cu privire la închiderea serviciului casă de copii de tip familial Mocanu Vera, Creciun Constantin, satul Lingura, raionul Cantemir.

Raportor:Munteanu Viorica, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a  familiei

 

07.Cu privire la închiderea serviciului casă de copii de tip familial Topală Igor, Topală Svetlana, locuitori a oraşului  Cantemir.

Raportor:Munteanu Viorica, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a  familiei.

 

08.Cu privire la  modificarea deciziei nr.07/14-XXVI din 27.09.2018 Cu privire la casarea  bunurilor uzate, raportate la mijloacele  fixe a IP Gimnaziul,,V.Hanganu” Cociulia.Raportor: Manoli Tatiana, şef-interimar,  direcţia generală învăţământ.       

 

09.Cu privire la  aprobarea programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2019.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

10. Cu privire la aprobarea programului  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestrul I al anului 2019.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

11.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2003 şi a cetăţenilor de vârstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.Raportor: Gurinov Ruslan,şef secţie administrativ-militară Cantemir. 

12.Cu privire la executarea deciziei nr.08/20-XXVI din 07.12.2017,, Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe rnul Cantemir pentru a.2018.

Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

13.Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2019.    Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

14.Cu privire la  deciziile cu termen de control,  pentru lunile  iunie-octombrie,  anul 2018 . Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

15. Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru anul 2019.

               Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

16. Cu privire la includerea în  evidenţa contabilă  a Consiliului raional, gestiunea aparatului preşedintelui  raionului a bunului imobil al  IMSP  CS Cociulia  .

Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

17.Cu  privire   la  transmiterea bunului imobil IMSP Centrul de Sănătate Cociulia în gestiune economică  instituţiei  respective.

     Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

18.Cu privire la cererea cetăţenei Biscup Galina, domiciliată mun.Chişinău, str. Burebista 66/4, ap.21 , despre procurarea casei de locuit din satul Pleşeni, proprietate privată a unităţii administrativ-teritorială de nivelul II Cantemir.

Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

19.Despre demersul   Î.M. ,,Moldtelecom” SA cu privire la semnarea contractului de acces pe proprietatea publică şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

20.Despre demersul  Î.M. ,,Orange  Moldova” SA cu privire la modificarea clauzelor cuprinse în  contractu de acces pe proprietatea publică şi aprobarea condiţiilor de acces pe proprietatea privată a Consiliului raional Cantemir.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

21.Cu privire la aprobarea salariului personalului de conducere a IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

Raportor:Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

22.Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2019 de implimentare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020.  

       Raportor: Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare.                       

23.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.08/23-XXVI din 07.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 al administraţiei publice locale de nivelul II Cantemir”.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

24.Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier raional, dl An.Antoniu

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

25.Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier raional, dlui Culicovschi Ghenadie.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

26.Cu privire la aprobarea Acordului adiţional  la acordul de colaborare aprobat prin decizia consiliului raional nr.08/25-XXVI din 07.12.2017 ,,Despre Acordul de colaborare- Consiliul Raional Cantemir,și Asociația Obștească”Concordia Proiecte Sociale”.Raportor: Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului.

 

27.Cu privire la completarea deciziei nr.08/48-XXVI din 07.12.2017 ,, Despre desemnarea reprezentantului consiliului raional în instanţele de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi cela care rezultă din  raporturile cu alte autorităţi publice şi aprobarea conţinutului procurii”.

Raportor: Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului.

28.Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe a IP Gimnaziul ,,M. Eminescu” Baimaclia.Raportor: Manoli Tatiana, şef-interimar, direcţia generală învăţământ.

29.Cu privire la coordonarea şi  aprobarea  listei bunurilor imobile şi a schemelor de amplasare a acestora din domeniul public privat a UAT Capaclia.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

30.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

Preşedintele raionului                                                                         Andrei Ciobanu

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin