Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii sedinta CR, 06.12.18, pentru consultare publica

Proiecte decizii sedinta CR, 06.12.18, pentru consultare publica imprimare

26.11.2018      

                                                                                                                                                                                     

Anexa nr.1

                                                                                                              la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. ____________ din _________2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

           bugetului local de nivelul II pe anul 2019

 

 

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

      I . VENITURI ,  total

1

142001,9

inclusiv:

 

 

- Transferuri  de la bugetul de stat

 

132170,4

- Tansferuri din fondul republican de susţinere socială a populaţiei către fondurile locale de susţinere socială a populaţiei

 

 

 

1221,1

     II. CHELTUIELI, total

2+3

142001,9

   II.1 Cheltuieli

2

124456,9

   II.2 Active nefinanciare

3

17545,0

      III. Sold bugetar

1 - ( 2+3

0

      IV. Surse de finanţare

 

0

       V. Datorii

5

0

 

 

 

Secretarul Consiliului Raional Cantemir                                        Ţurcanu  Ludmila                                         

Anexa nr 2                                                                                                                                                                                                                                                     la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.___________ din ___________2018

Componenţa veniturilor proprii a bugetului local

de nivelul II  pe anul 2019

                                                                                             

Denumirea

Cod

Eco

 

Suma,

mii lei

Venituri

I

8610,4

Impozite şi taxe

11

4366,2

Impozite pe venit

111

4326,2

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

1111

4326,2

Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii

114

40,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

40,0

Alte venituri

14

4244,2

Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor

142

4169,2

Taxe şi plăţi administrative

1422

50,6

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

 

1423

 

4118,6

Amenzi şi sancţiuni

143

   25,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

   25,0

Donaţii voluntare

144

   50,0

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente

1441

   50,0

 

Secretarul Consiliului raional Cantemir                                 Ţurcanu Ludmila

 

Anexa nr.3

la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.___________ din ___________2018

 

 

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

                   bugetul local de nivelul II pe anul 2019.

                                                                                             

Nr.

d/o

Denumirea

Cod

Eco

Suma,

mii lei

 

Total general

19

133391,5

I

Transferuri între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul II

 

1911

 

132170,4

 

inclusiv transferuri:

 

 

1

  cu destinaţie generală

 

24659,4

2

 – alte transferuri curente primite cu destinaţie generală  pentru compensarea veniturilor ratate la impozitul pe venitul din salariu a persoanelor fizice

 

 

 

   887,1

3

- cu destinaţie specială

 

106623,9

 

dintre care:

 

 

 

a) pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar ( extraşcolar)

 

 

93073,1

 

b) pentru şcoala sportivă

 

2458,7

 

c) pentru asistenţa socială

 

2333,6

 

inclusiv:

 

 

 

• compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport

 

 

742,0

 

• indemnizaţii pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă (curatelă)

 

 

854,4

 

• indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecun-dar pedagogic.

 

 

 

525,5

 

• asigurarea prestaţiilor sociale pentru copii plasaţi în serviciile sociale

 

 

211,7

 

d) pentru infrastructura drumurilor publice locale

 

8758,5

II

Transferuri între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul II

 

1913

 

1221,1

 

 

 

      Secretarul

Consiliului raional Cantemir                           Ţurcanu Ludmila                        

                                                                                                                                                                                              Anexa nr.4

                                                                                                                                                    

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. ____________ din _________2018

 

 

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local de nivelul II

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

pe anul 2019                                                                                                                        

Denumirea

Cod

Suma,

mii lei

1

2

3

Cheltuieli  în total

 

142001,9

   Servicii de stat cu destinaţie generală

01

 

Resurse , total

 

10970,1

Resurse generale

100

9457,1

Resurse colectate de autorităţi / instituţii bugetare

 

297

1513,0

Cheltuieli, total

300

10970,1

Exercitarea guvernării

0301

5461,4

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

 

0302

 

820,3

Politici şi management în domeniul bugetar- fiscal

 

0501

 

2134,7

Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie

 

0802

 

2553,7

Apărarea naţională

02

 

Resurse, total

 

102,6

Resurse generale

100

102,6

Resurse colectate de autorităţi/instituţii

297

 

Cheltuieli,total

300

102,6

Servicii de suport în domeniul apărării

3104

102,6

Servicii în domeniul economiei

04

 

Resurse, total

 

10739,7

Resurse generale

100

10739,7

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

 

Cheltuieli, total

300

10739,7

Politici şi management în domeniul agriculturii

5101

1262,6

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

 

6101

 

718,6

Dezvoltarea drumurilor

6402

8758,5

Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret

08

 

Resurse, total

 

7883,7

Resurse generale

100

7794,7

Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare

297

89,0

Cheltuieli,total

300

7883,7

Politici şi management în domeniul culturii

8501

636,8

Dezvoltarea culturii

8502

4071,9

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional

 

8503

 

297,0

Sport

8602

2797,2

Tineret

8603

80,8

Învăţămînt

09

 

Resurse,total

 

99348,2

Resurse generale

100

96781,6

Resurse atrase de autorităţi/instituţii bugetare

297

2566,6

Cheltuieli,total

300

99348,2

 

Politici şi management în domeniul educaţiei

8801

2301,0

 

Educaţie timpurie

8802

3884,0

 

Învăţămînt primar                           

8803

885,4

 

Învăţămînt gimnazial       

8804

66728,0

 

Învăţămînt liceal    

8806

17150,8

Servicii generale în educaţie

8813

1417,5

Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

6898,2

Curiculum

8815

83,3

Protecţia socială

10

 

 

Resurse,total

 

12957,6

Resurse generale

100

11686,5

Resurse fonduri speciale

296

1271,1

 

Cheltuieli,total

300

12957,6

 

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

9001

1115,0

 

Protecţie a familiei şi copilului

9006

3652,6

 

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

 

 

9010

 

 

7345,3

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

288,8

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

9013

 

30,4

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

 

9019

 

525,5

          Secretarul Consiliului raional Cantemir                                   Ţurcanu Ludmila

                                                                       Anexa  nr.5

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                                              nr. ______ din         __________2018

 

 

Volumul resurselor atrase de instituţiile bugetare finanţate

 din  bugetul local de nivelul II pe anul 2019.     

                                                                                                                                    mii lei

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Grupa princi-pală

F1

În total

Inclusiv:

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

K6  142310

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

K6 142320

Donaaţii voluntare pentru cheltuieli curente

K6 144114

1

2

3

4

5

6

7

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

01

 

1513,0

 

13,0

 

1500,0

 

 

Aparatul preşedintelui raionului

01

 

1513,0

 

13,0

 

1500,0

 

2

Cultura

08

89,0

 

39,0

50,0

 

Casa raională de cultură

08

39,0

 

39,0

 

 

Şcoala sportivă

08

50,0

 

 

50,0

3

Învăţămîntul

09

2566,6

1890,9

675,7

 

 

1.Educaţie timpurie,total

 

 

234,9

 

234,9

 

 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

 

09

 

36,1

 

36,1

 

 

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

 

09

 

53,0

 

53,0

 

 

 

Gimnaziul-grădiniţă Ţarancuţa

 

09

 

79,4

 

79,4

 

 

 

Gimnaziul – grădiniţă  Cîşla

 

09

 

66,4

 

66,4

 

 

 

2 Învăţămînt gimnazial, total

 

 

1781,7

 

1106,0

 

675,7

 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

 

09

 

160,0

 

30,0

 

130,0

 

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

 

09

 

719,3

 

258,6

 

460,7

 

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

 

09

 

40,0

 

40,0

 

 

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

 

09

 

83,1

 

83,1

 

 

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

 

09

 

55,0

 

55,0

 

 

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

 

09

 

50,0

 

50,0

 

 

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

 

09

 

70,2

 

70,2

 

 

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

 

09

 

162,4

 

92,4

 

70,0

 

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

 

09

 

48,0

 

48,0

 

 

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

 

09

 

25,0

 

25,0

 

 

 

Gimnaziul Haragîş

09

29,7

29,7

 

 

 

Gimnaziul Porumbeşti

09

26,0

26,0

 

 

 

Gimnaziul Enichioi

09

76,0

76,0

 

 

 

Gimnaziul Cîietu

09

55,0

55,0

 

 

 

Gimnaziul Larguţa

09

35,0

35,0

 

 

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

 

09

 

55,0

 

40,0

 

15,0

 

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

 

09

 

35,0

 

35,0

 

 

 

Gimnaziul „Ştefan cel Mare” Cîrpeşti

 

09

 

25,0

 

25,0

 

 

 

Gimnaziul „M.Ssadoveanu” Hănăseni

 

 

09

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

Gimnaziul- grădiniţă Cîşla

 

09

 

30,0

 

30,0

 

 

 

3. Învăţămînt liceal

 

90,0

90,0

 

 

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

 

09

 

55,0

 

55,0

 

 

 

Serviciul de transportare a elevilor

 

09

 

35,0

 

35,0

 

 

 

4.Educaţie extraşcolară,, total

 

 

450,0

 

450,0

 

 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

 

09

 

450,0

 

450,0

 

 

 

5 Politici şi management  în domeniul educaţiei, total

 

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală învăţămînt

 

09

 

10,0

 

10,0

 

 

 

                    Total

 

4168,6

1903,9

2214,7

50,0

 

 

Secretarul Consiliului raional                                        Ţurcanu Ludmila

                                                                                         Anexa nr.8

                                                                       la decizia Consiliului raional Cantemir

                                                                       nr.                   din                       2018

 

Efectivul - limită  de personal pe instituţii bugetare finanţate din bugetul local de nivelul II pe anul 2019, unităţi.                                                                                              

Nr.

d/o

Denumirea indicatorului

Cod

Efectivul de personal, unităţi

Org1/ Org1i

Org2

1

2

3

4

5

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

 

 

59,5

 

Aparatul preşedintelui raionului

1125

11603

22,5

 

Direcţia finanţe

1125

14706

16,0

 

Serviciul de deservire a clădirii Consiliului raional

1125

11603

21,0

 

Servicii în domeniul economiei

 

 

14,5

 

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare

1125

14707

8,5

 

Direcţia construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

1125

11968

6,0

2

Cultura şi sportul

 

 

107,5

 

Serviciul cultură şi turizm

2317

04060

5,5

 

Biblioteca nr.1 Cantemir

2317

04871

9,0

 

Bibliotewca nr.2 Cantemir

2317

05740

5,0

 

Casa raională de cultură

2317

09710

23,0

 

Colectivele populare

2317

12244

27,0

 

Muzeul Cantemir

2317

09708

0,5

 

Muzeul Tartaul

2317

15183

3,0

 

Şcoala sportivă

2307

09713

34,5

3

Învăţămîntul

 

 

1190,82

 

Direcţia generală învăţămînt

2307

04050

19,5

 

Şcoala primară-grădiniţă Acui

2307

14650

14,53

 

Şcoala primară- grădiniţă Ghioltosu

2307

01846

19,6

 

Gimnaziul –gşrădiniţă „V.Curbet” Ţărăncuţa

2307

15644

30,99

 

Gimnaziul-grădiniţă Cîşla

2307

15848

28,92

 

Gimnaziul „ A.Puşchin” Cantemir

2307

01796

20,61

 

Gimnaziul „M.Eminescu” Cantemir

2307

01797

69,64

 

Gimnaziul „L.Chiriac” Antoneşti

2307

14648

31,5

 

Gimnaziul „ M..Eminescu” Baimaclia

2307

14652

52,05

 

Gimnaziul „ I.Creangă” Cania

2307

14653

36,52

 

Gimnaziul „ N.Botgros” Chioselia

2307

01783

32,53

 

Gimnaziul „ Şt.cel Mare” Cîrpeşti

2307

01786

38,63

 

Gimnaziul „ N.Sulac” Sadîc

2307

01801

29,86

 

Gimnaziul „ Delta” Tartaul

2307

01845

37,52

 

Gimnaziul „I.Cojocaru” Ţîganca

2307

01847

37,59

 

Gimnaziul „ I.Vazov” Stoianovca

2307

01844

21,55

 

Gimnaziul „ M.Sadoveanu” Hănăseni

2307

01798

50,8

 

Gimnaziul G.Vieru” Coştangalia

2307

01788

25,5

 

Gimnaziul „V.Pîrvan” Goteşti

2307

01791

55,02

 

Gimnaziul Haragîş

2307

01792

27,36

 

Gimnaziul Porumbeşti

2307

01800

28,86

 

Gimnaziul Plopi

2307

01799

26,72

 

Gimnaziul Lingura

2307

01794

24,05

 

Gimnaziul Enichioi

2307

01789

30,0

 

Gimnaziul Cîietu

2307

14655

31,41

 

Gimnaziul Vişniovca

2307

01850

30,15

 

Gimnaziul Larguţa

2307

01793

37,3

 

Gimnaziul Capaclia

2307

14654

32,16

 

Gimnaziul „ V.Hanganu” Cociulia

2307

15131

37,42

 

Liceul teoretic „D.Cantemir” Cantemir

2307

01795

34,14

 

Liceul teoretic „N.Mihai” Ciobalaccia

2307

01785

73,05

 

Serviciul de transportare a elevilor

2307

04050

21,5

 

Serviciul de asistenţă psihopedagogică

2307

01774

10,0

 

Centrul de creaţie a copiilor

2307

09712

34,0

 

Tabăra de odihnă

2307

12521

5,0

 

Şcoala de arte „V.Hanganu” Cantemir

2317

09711

54,84

4

Protecţia socială

 

 

128,0

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei

2305

04048

9,0

 

Serviciul protezare şi ortopedie

2305

12246

1,0

 

Serviciul de îngrigire socială la domiciliul

2305

12013

32,0

 

Serviciul de asistenţă socială comunitară

2305

14712

28,0

 

Casa de copii de tip familial Butuc

2305

01760

1,0

 

Casa de copii de tip familial Costandachi

2305

15287

1,0

 

Casa de copii de tip familial Topală A. Toceni

2305

01766

1,0

 

Casa de copii de tip familial Cioaric

2305

15295

1,0

 

Casa de copii de tip familial Stoianov

2305

01768

1,0

 

Casa de copii de tip familial Deniţă

2305

01769

1,0

 

Casa de copii de tip familial Zaharia

2305

01770

1,0

 

Casa de copii de tip familial Mocanu

2305

01771

1,0

 

Casa de copii de tip familial Topală I. Cantemir

2305

01773

1,0

 

Serviciul de asistenţă personală

2305

01744

31,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Creţu

2305

15813

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Muruianu

2305

01748

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Popov

2305

01751

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Ţuţuianu

2305

01752

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Camerzan

2305

01756

1,0

 

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă Vicol

2305

01757

1,0

 

Serviciul social „Echipă mobilă”

2305

01745

4,5

 

Serviciul social „Casa comunitară”

2305

01746

7,5

 

                    Total

 

 

1500,32

 

 Secretarul Consiliului raional Cantemir                                       Ţurcanu Ludmila               

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/–XXVI                                                                                                       din 22.06.2017                                                                                                 or. Cantemir

 

            Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional

 nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care

revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

 comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

    În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”, deciziei nr. 03/11-XXVI din 05.11.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului raional”, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.777 din  14 martie 2017, avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism , comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii,comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul raional 

                                                                  D E C I D E :

01. Se aprobă modificările la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

           din componenţa  comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte  şi comisiei consultative de specialitate  agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului se exclude numele, prenumele  dnei Bujac Eufrosinia  şi se include numele, prenumele dnei  Coloman Hadejda .

  

   02.Se stabileşte că comisia consultativă de specialitate din care face parte  consilierul nominalizat din decizia în cauză este pentru el  comisia consultativă de specialitate de bază.

 

  03.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

 04.Controlul asupra executării deciziei prezente se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                       ______________________

 

     Avizat:

Secretar al consiliului  raional                                                           Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa                                                                                                                                                        

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.05/-XXVI din 22.06.2017

 

 

Notă informativă

cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire

la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a

comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul raional”

 

 

      În temeiul art.43 (2) din  Legea  privind  administraţia  publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003, Legii privind statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, deciziei nr. 06/01-XXVI din 09.07.2015 „Despre hotărîrea judecătoriei Cantemir, dosarul nr. 3 -35/2015 din 25.06.2015 privind confirmarea legalităţii alegerii consiliului raional  şi validarea mandatelor de consilier în consiliul raional”,    Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 777 din  14 martie 2017 ,a  fost atribuit  mandatul  de consilier în Consiliul raional Cantemir candidatului  supleant Coloman Hadejda,  de pe lista  Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

             În acest context intervine necesitatea modificării deciziei sus-menţionate.

Secretar al consiliului raional                                                                       Ludmila Ţurcanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.09/-XXVI                                                                                                          din 06.12.2018

     

 

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier raional

înainte de termen  a dlui Antoniu Anatolie

 

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 5 alin. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, examinând avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

   D E C I D E:

1.Se ia act de informaţia privind ridicarea  mandatului de consilier raional înainte de termen a dlui Antoniu Anatolie, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova, în legătură cu absenţa  fără motive întemeiate de la  4 şedinţe consecutive ale Consiliului raional.

2.Se ridică mandatul de consilier  în Consiliul raional Cantemir a dlui Antoniu Anatolie  ales pe lista  Partidului Democrat din Moldova.

3.Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir din partea   Partidului Democrat din Moldova.

4.Se pune în obligaţiunea secrertarului consiliului raional, în termen de 10 zile,  să transmită  Comisiei Electorale Centrale decizia dată şi documentele necesare pentru atribuirea mandatului de consilier raional în Consiliul raional candidatului supleant de pe lista  Partidului  Democrat din Moldova .

5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:Ludmila Ţurcanu___________

Secretar al consiliului raional

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.09/-XXVI din 06.12.2018

 

 

Notă informativă

Cu privire la ridicarea mandatului  de consilier raional înainte de termen  a dlui Antoniu Anatolie.

 

     În temeiul art. 5 al. 1 al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, ,,Mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen”,  iar aliniatul 2 lit.a)  al aceluiaşi articol stipuleată că,     mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:

     absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului.  Consilierul raional, dl Antoniu Anatolie ales pe lista Partidului  Democrat din Moldova, a fost  absent,  fără motive întemeiate de la 4 şedinţe ale consiliului raional, inclusiv, şedinţa ordinară din data de 28.06.2018, şedinţa extraordinară din data de  10.08.2018, şedinţa ordinară din data de 27.09.2018, şedinţa extraordinară din data de 11.10.2018.

    Reieşind din prevederile art. 5 al. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local  , mandatul consilierului încetează înainte de termen.

     În acest context , consiliul raional declară vacant un mandat de consilier raional pe lista Partidului  Democrat din Moldova.

                Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.09/-XXVI                                                                                                          din 06.12.2018

     

 

Cu privire la ridicarea mandatului de consilier raional

înainte de termen  a dlui Culicovschi Ghenadie

 

 

     În temeiul art.43 (2) din  Legea   privind   administraţia   publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 5 alin. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, examinând avizele comisiei consultative de specialitate  finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional 

   D E C I D E:

1.Se ia act de informaţia privind ridicarea  mandatului de consilier raional înainte de termen a dlui Antoniu Anatolie, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova, în legătură cu absenţa  fără motive întemeiate de la  4 şedinţe consecutive ale Consiliului raional.

2.Se ridică mandatul de consilier  în Consiliul raional Cantemir a dlui Antoniu Anatolie  ales pe lista  Partidului Democrat din Moldova.

3.Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir din partea   Partidului Democrat din Moldova.

4.Se pune în obligaţiunea secrertarului consiliului raional, în termen de 10 zile,  să transmită  Comisiei Electorale Centrale decizia dată şi documentele necesare pentru atribuirea mandatului de consilier raional în Consiliul raional candidatului supleant de pe lista  Partidului  Democrat din Moldova .

5. Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _____________________

 

 

        Avizat:

 Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

Elaborat:Ludmila Ţurcanu___________

Secretar al consiliului raional

 

 

 

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                    

                                                                                                                                    nr.09/-XXVI din 06.12.2018

 

 

Notă informativă

Cu privire la ridicarea mandatului  de consilier raional înainte de termen  a dlui Antoniu Anatolie.

 

     În temeiul art. 5 al. 1 al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local, ,,Mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen”,  iar aliniatul 2 lit.a)  al aceluiaşi articol stipuleată că,     mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:

     absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului.  Consilierul raional, dl Antoniu Anatolie ales pe lista Partidului  Democrat din Moldova, a fost  absent,  fără motive întemeiate de la 4 şedinţe ale consiliului raional, inclusiv, şedinţa ordinară din data de 28.06.2018, şedinţa extraordinară din data de  10.08.2018, şedinţa ordinară din data de 27.09.2018, şedinţa extraordinară din data de 11.10.2018.

    Reieşind din prevederile art. 5 al. 2 lit. (a) al Legii nr. 768 din 02.02.2000 cu privire la statutul alesului local  , mandatul consilierului încetează înainte de termen.

     În acest context , consiliul raional declară vacant un mandat de consilier raional pe lista Partidului  Democrat din Moldova.

                Secretar  al consiliului  raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

                                                               

D E C I Z I E

din 06.12.2018                                                                                                             nr. 09/  -XXVI

or. Cantemir

 

         Cu  privire   la  transmiterea bunului imobil IMSP

Centrul de Sănătate Cociulia în gestiune economică

 instituţiei  respective

 

       În temeiul art.43, alineatul 1, lit. d ) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 ,  Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002 , art.6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 20.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare) , Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015 ,, pentru aprobarea  Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”,   examinând avizele  comisiei consultative  de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, ,  Consiliul Raional

 

D E C I D E:

       01. Se ia act de nota privind  transmiterea bunului  imobil al IMSP Centrul de Sănătate Cociulia în gestiune economică instituţiei  respective.

     

      02. Se transmit pe un termen de 50 de ani cu titlu gratuit bunul imobil din patrimoniul Consiliul Raional Cantemir,( număr cadastral 2128205.655.01, valoarea imobilului   de 2240046,00 lei), în gestiunia economică  Instituţiei Medico-Sanitare Publice ,,Centrul de Sănătate Cociulia”.

 

03. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu să  semneze în numele Consiliului Raional Cantemir contractul de comodat  cu Instituţia  Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cociulia.

 

04.Despre executarea deciziei date consiliul raional va fi informat la şedinţa ordinară din trimestrul I, anul 2019.

 

05.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi şi publicului prin expediere , înmânare şi  afişare pe stand, publicare pe  pagina web a consiliului raional în termenii stabiliţi de legislaţie.

 

      06. Controlul îndeplinirii deciziei date se pune în seama comisiei  consultative de specialitate drept, disciplină şi culte.

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                 _________________                                                                                                                                 

 

 

Avizat:                        

 

Secretar al consiliului raional                                          Ludmila Ţurcanu

 

 

 

 

Elaborat: Ludmila Ţurcanu____________

 

Secretar al consiliului raional

 

 

    Anexă

                                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                                         nr. 09/  -XXVI din 06.12.2018

 

 

Notă   informativă

Cu  privire   la  transmiterea bunului imobil IMSP Centrul de Sănătate Cociulia în gestiune economică  instituţiei  respective

 

          În temeiul deciziilor Consiliului Raional Cantemir nr.11/01-XXIV din 21.12.2007 ,,Cu privire la reorganizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii al raionului Cantemir”, nr.10/01-XXV  din 03.11.2011,,Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia” a fost fondată  de către consiliul raional Cantemir Instituţia Medico-Sanitară Publică  Centrul de Sănătate Cociulia.

      Conform  prevederile art.6 lit e1) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 20.03.1995 (cu modificările şi completările ulterioare) , autorităţile publice locale ,, pot asigura, cu titlu gratuit, instituțiile medico-sanitare publice și instituțiile publice de expertiză medico-legală cu încăperi necesare pentru prestarea serviciilor medicale populației, cu obligația de a utiliza spațiul atribuit gratuit conform destinației prevăzute în contract”.

        Reieşind din faptul că Consiliul Raional este fondatorul instituţiei medico-sanitare publice Centrul de Sănătate Cociulia, se decide transmiterea   cu titlu gratuit pe un termen

de 50 de ani  bunul imobil din patrimoniul Consiliul Raional Cantemir, număr cadastral 2128205.655.01, conform contractului de comodat.  

 Consiliul Raional îl împuterniceşte pe preşedintele raionului, dl Andrei Ciobanu, să semneze contractul de comodat între autoritatea publică localăn de nivelul II şi  instituţia medico-sanitară publică  Centrul de Sănătate Cociulia, şef , dna Maia Putregai.       

 

Ludmila Ţurcanu,

Secretar al consiliului raional.

 

 

Герб      Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                              Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

D E C I Z I E

nr.09/-XXVI                                                                                     din 06.12.2018

or. Cantemir

 

Despre închiderea serviciului casă de copii

de tip familial  Topală Svetlana şi Topală Igor,

licuitori a oraşului Cantemir

 

       În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dnei Topală Svetlana  despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Topală Svetlana şi Topală Igor, licuitoria oraşului  Cantemir , examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

01.Se ia act de nota despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Topală Svetlana şi Topală Igor, licuitori a oraşului  Cantemir (se anexează).

01.  Serviciul casă de copii de tip familie sus-vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în  trezoreria  regională  Cahul-Cantemir ( MFTR Cahul -Cantemir).

02.  Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

03.  Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului Cantemir , dlui Sergiu Butuc.

04.  Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

05.  Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile și se  expediază Ministerului  Sănătăţii, Muncii şi  Protecției Sociale  al Republicii Moldova.

      07.Informația despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul I, anul 2019 de către Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

     08.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                            

Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

 Elaborat: Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir,

şef direcţie,Viorica Munteanu_______________

Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                            nr. 09/-XXVI  din 06.12.2018

N O T Ă   I N F O R M A T I V Ă

 

    Despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial  Topală Svetlana şi Topală Igor,

licuitori a oraşului Cantemir

 

 

 Şef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

 

 

Герб      Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                              Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

D E C I Z I E

nr.09/-XXVI                                                                                     din 06.12.2018

or. Cantemir

 

Despre închiderea serviciului casă de copii

de tip familial  Topală Svetlana şi Topală Igor,

licuitori a oraşului Cantemir

 

       În temeiul art. 43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii  privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, art.115, 148, 149, 150, 151, 152, 153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social ,, Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate, în scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, cererii personale a dnei Topală Svetlana  despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Topală Svetlana şi Topală Igor, licuitoria oraşului  Cantemir , examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină  şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, Consiliul Raional,

 

D E C I D E:

01.Se ia act de nota despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial Topală Svetlana şi Topală Igor, licuitori a oraşului  Cantemir (se anexează).

01.                          Serviciul casă de copii de tip familie sus-vizat își va închide contul bugetar și extrabugetar în  trezoreria  regională  Cahul-Cantemir ( MFTR Cahul -Cantemir).

02.                                     Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

03.                                     Monitorizarea executării deciziei în cauză se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului Cantemir , dlui Sergiu Butuc.

04.                                     Decizia intră în vigoare la momentul adoptării.

05.                                     Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa factorilor nominalizaţi în termen de 10 zile și se  expediază Ministerului  Sănătăţii, Muncii şi  Protecției Sociale  al Republicii Moldova.

      07.Informația despre executarea deciziei în cauză va fi prezentată Consiliului Raional în trimestrul I, anul 2019 de către Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir.

     08.Controlul executării deciziei în cauză se pune în seama comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social- culturale şi turism.

 

Preşedintele şedinţei                                                                   _____________________                                                                            

Avizat:

Secretar al consiliului raional                                                   Ludmila Țurcanu

 

 Elaborat: Direcția asistență socială și protecție a familiei Cantemir,

şef direcţie,Viorica Munteanu_______________

Anexă

la decizia consiliului raional

                                                                                                            nr. 09/-XXVI  din 06.12.2018

 

N O T Ă   I N F O R M A T I V Ă

    Despre închiderea serviciului casă de copii de tip familial  Topală Svetlana şi Topală Igor,

licuitori a oraşului Cantemir

 Şef DASPF Cantemir                                                           Viorica MUNTEANU

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.09/ -XXVI                                                                                                  din 06.12.2018                                                                                      

or. Cantemir

 

         Cu privire la  desemnarea  candidaturilor 

 pentru  constituirea  de către Comisia Electorală Centrală

 a consiliului electoral de circumscripţie de nivelul al doilea

 

      În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.197 din 27 iulie 2016” privind stabilirea datei pentru  alegerea Parlamentului, art.28 alin.( 5) din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997,examinând propunerea dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului despre candidaturile propuse  de către Consiliul raional Cantemir Comisiei Electorale Centrale în consiliul electoral de circumscripţie pentru  alegerea Parlamentului,  avizul comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte, Consiliul raional

 

                                                                         D E C I D E :

 

01.Se propun Comisiei Electorale Centrale candidaturile  în consiliul electoral de circumscripţie de nivelul al doilea pentru  alegerea  Parlamentului din data de 24 februarie  2019, după cum urmează:

 

   Cepeleaga Valeriu, jurist, administrator I.M.”Gospodăria Comunal-  Locativă Cantemir” ;

                      

  Danalachi Angela,jurist, specialsit superior, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

                

 

  02.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale,altor persoane,  factori interesaţi şi publicului prin înmânare, expediere, afişare pe standul şi a  site-ul Consiliului raional Cantemir  în termen de 10 zile.

 

  03.Executarea deciziei prezente se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional ,dlui Ion Domenco, specialist, responsabil de relaţii cu publicul din aparatul preşedintelui raionului .

 

  04.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          ___________________

 

       Avizată:      

Secretar  al consiliului raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat:

 

Ludmila Ţurcanu,_______________

 secretar al consiliului raional

 

 

                      

 

 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                            Anexa nr.01

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.09/--XXVI din 06.12.2018

 

 

 

Nota informativă

cu privire la  desemnarea  candidaturilor   pentru constituirea  de către Comisia Electorală Centrală a consiliului electoral de circumscripţie  de nivelul al pentru alegerea  Parlamentului din data de 24 februarie  2018

 

 

 

   În  conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova  nr. 197 din 27 iulie 2018   privind stabilirea datei alegerii Parlamentului în data de 24 februarie 2018 , este necesară înaintarea a 2 candidaturi  Comisiei Electorale Centrale   pentru constituirea consiliului  electoral de circumscripţie de nivelul al doilea .

Se propun candidaturile :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 Preşedintele raionului                                                                Andrei Ciobanu

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.09/ -XXVI                                                                                                  din 06.12.2018                                                                                      

or. Cantemir

 

          Cu privire la coordonarea şi  aprobarea  listei bunurilor

      imobile şi a schemelor de amplasare a acestora din

 domeniul public privat a UAT Capaclia     

 

      În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.20, alin.(2) lit.c), şi d)  din Legea nr.29 din 05.04. 2018, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E:

 

    01.Se ia act de informaţia privind coordonarea şi  aprobarea  listei bunurilor   imobile şi a schemelor de amplasare a acestora din  domeniul public privat a UAT Capaclia ( se anexează).

 

02.Se coordonează şi se aprobă   lista  bunurilor   imobile şi a schemelor de amplasare a acestora din  domeniul public privat a UAT Capaclia ( se anexează)

 

03.Se  propune primarului satului Capaclia, dlui Busuioc Alexei:

 

 să asigure  includerea bunurilor imobile indicate în anexă în fişa de evidenţă a mijloacelor fixe a contabilităţii primăriei;

 

   asigure înregistrarea bunurilor imobile la  IP Agenţia Servicii Publice .

 

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa primăriei satului Capaclia, altor persoane şi factori interesaţi,  publicului prin înmânare, expediere,afişare pe stand şi publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cantemir  în termen de 10 zile.

 

 

  05.Executarea deciziei  date  se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional .

  07.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          ___________________

 

       Avizat:      

Secretar  al consiliului raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat: ______________Ludmila Ţurcanu,

Secretar al consiliului raional

                

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                        Anexă                                        

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.09/--XXVI din 06.12.2018

 

Nota informativă

 

          Cu privire la coordonarea şi  aprobarea  listei bunurilor      imobile şi a schemelor de amplasare a acestora din domeniul public privat a UAT Capaclia .    

 

   Primăria satului Capaclia , primar dl Busuioc Alexei, conform scrisorii de însoţiere nr.117 din 19.11.2018 a prezentat Consiliului raional  setul de acte pentru coordonare şi aprobare a listei bunurilor   imobile şi a schemelor de amplasare a acestora din  domeniul public privat a UAT Capaclia.

   La scrisoarea de însoţire au fost anexate :

a/ decizia nr.06/04-XXVI din 05.11.2018,, Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor proprietate a UAT Capaclia;

b/ Lista obiectelor- bunuri Imobile ( anexa nr.2 la decizia nr.06/04-XXVI din 05.11.2018);

c/schemele de amplasare a bunurilor immobile.

În conformitate cu prevederile  art.20 alin.(2), lit. c) şi d) din  Legea nr.29 din 05.04. 2018, coordonarea , aprobarea listelor de bunuri imobile și a schemelor de amplasare a acestora se realizează  şi de  către autorităţile administraţiei publice locale  de nivelul al doileape pe al  căror teritoriu administrativ sânt amplasate bunurile respective.
   
    Ludmila Ţurcanu, Secretar al consiliului raional

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.09/ -XXVI                                                                                                  din 06.12.2018                                                                                       

or. Cantemir

 

           Cu privire la includerea în  evidenţa contabilă

 a Consiliului raional, gestiunea aparatului preşedintelui

raionului a bunului imobil al  IMSP  Centrul de Sănătate Cociulia        

 

      În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  Legii nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii contabilităţii nr.113 din 27.04.2007, examinând avizele comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii, Consiliul Raional

 

                                                                         D E C I D E:

 

    01.Se include în evidenţa  contabilă a consiliului raional,   gestiunea aparatului preşedintelui raionului, bunul imobil al IMSP ,,Centrul de Sănătate Cociulia” , număr cadastral 2128205.655.01, suprafaţa totală a construcţiei  278,3m2, suprafaţa utilă a construcţiei 223,2 m2, valoarea obiectului,  2240046,00 LMD.

 

02.Se pune în sarcina dnei Nina Petreanu, contabil- şef, aparatul preşedintelui raionului, să includă bunul imobil sus-enunţat în fişa de evidenţă a mijloacelor fixe.

 

03.Se obligă dna Maia Putregai, şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia să prezinte extrasul din Registrul bunurilor imobile 2128205655  Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,  IP Agenţia Servicii Publice , Departamentul Înregistrare şi Licenţiere a Unităţilor de Drept în termen de 30 de zile.

 

  04.Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa dnei Maia Putregai, şef IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, altor persoane şi factori interesaţi,  publicului prin înmânare, expediere,afişare pe stand şi publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cantemir  în termen de 10 zile.

 

05.Despre executarea deciziei,  consiliul raional va  fi informat la şedinţa ordinară în trimestrul I, anul 2019.

 

  06.Executarea deciziei  date  se pune în sarcina dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional .

  07.Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Andrei Ciobanu, preşedintele raionului şi comisiei consultative de specialitate drept,disciplină şi culte.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          ___________________

 

       Avizat:      

Secretar  al consiliului raional                                        Ludmila Ţurcanu

 

 

 

Elaborat: ______________Ludmila Ţurcanu,

Secretar al consiliului raional

                

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                        Anexă                                        

                                                                                                                         la decizia consiliului raional

                                                                                                                         nr.09/--XXVI din 06.12.2018

 

Nota informativă

 

Cu privire la includerea în  evidenţa contabilă  a Consiliului raional, gestiunea aparatului preşedintelui  raionului a bunului imobil al  IMSP  Centrul de Sănătate Cociulia 

      

      Prin  susţinerea financiară ale Băncii Mondiale, în perioada anilor 2010-2013  au fost construite/ reconstruite 32 Instituţii Medicale din republică, inclusiv IMSP Centrul de Sănătate Cociulia.

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.02-12/748 P din 11.12.2013 solicita conducătorilor Centrelor Medicilor de Familie ( Centrelor de Sănătate Autonome) să remită documentele confirmative privind înregistrarea clădirilor la Oficiile Cadastrale Teritoriale.

     Conform  Hotărîrii Curţii de Conturi nr.22 din 06 mai 2014   a fost specificat că, unii beneficiari de bunuri nu au asigurat înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor proprietate publică.

     În cazul IMSP Centrul de Sănătate Cociulia, bunul imobil nr.2128205.655.01 a fost înregistrat la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Oficiul Cadastral Teritorial Cantemir, filiala Î.S. ,,Cadastru”  la data de 03.06.2014, cu admiterea unor erori tehnice, care au fost înlăturate ulterior.

  Recent, a fost prezentat  extrasul din Registrul bunurilor imobile cu corectările corespunzătoare şi    în acest context, este necesar includerea bunului imobil  IMSP ,,Centrul de Sănătate Cociulia”,  număr cadastral 2128205.655.01, suprafaţa totală a construcţiei  278,3m2, suprafaţa utilă a construcţiei 223,2 m2, valoarea obiectului,  2240046,00 LMD, în evidenţa contabilă a consiliului raional, gestiunea aparatului preşedintelui raionului.

 Ludmila Ţurcanu,

Secretar al consiliului raional

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin