Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt licitatie, caiet de sarcini

Anunt licitatie, caiet de sarcini imprimare

21.06.2018      

Caiet    de    sarcini

 

 

 

Obiectul achiziţiei :_Lucrări de întreținere

de  rutină  a  drumurilor  publice  locale  în  teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2018

 

Cod CPV:     45233000-9

Autoritatea contractantă:Consiliului Raional

 

Procedura  achiziției: Cererea ofertelor de prețuri

 

 

 

 

Scopul achiziţiei :Executarea lucrărilor de întreținere de rutină a drumurior publice locale  în teritoriul raionului Cantemir

 

 

  Detaliile  privind  volumul de lucrări,caracteristicile tehnice și

alcătuirea elementelor constructive sînt expuse în lista de  mai jos,

 

 Caiet    de    sarcini

 

 

Obiectul achiziţiei : Reabilitarea drumului   de  acces  către  Cimitirul  de  Onoare  din     

      s.Stoianovca,raionul Cantemir

 

Cod CPV:     45233142-6

Autoritatea contractantă:Consiliului Raional Cantemir

Procedura  achizițieiLicitație  publică

 

 

Scopul achiziţiei _ Executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Cimitirul de Onoare din s.Stoianovca,raionul Cantemir

 

 

 

 

  Detaliile  privind  volumul de lucrări,caracteristicile tehnice și

alcătuirea elementelor constructive sînt expuse în lista de  mai jos,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularele standard/cerințe solicitate urmează a fi completate în conformitate cu instrucțiunile

respective.Nu se vor permite modificări în formatul formularului,precum nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.

 

Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

 

 

 

Președintele grupului de lucru    _____________________   Anatolie Bazilevici

 

Relaţii de contact: (273) 23233

 

 

Executor: Raisa Guțanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formularele standarde solicitate în documentație/cerințe de calificare urmează a fi completate în conformitate cu instrucțiunile date din formular.Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia 

 

 

 

 

Relaţii de contact (273)22876 (273)23233

 

 

   Executor: 

Raisa Guțanu                       L.Ș.

    

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin