Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Ordinea de zi a sedintei CR, 25.01.2018

Ordinea de zi a sedintei CR, 25.01.2018 imprimare

23.01.2018      

Republica Moldova                                                           Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

 

                                                                                                                                                                                          

                                          

    Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

 

D I S P O Z I Ţ I E

 din 22.01.2018                                                            nr._____________

or. Cantemir

 

 

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional în şedinţă extraordinară

 

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006

 

D I S P U N :

 

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  extraordinară  în ziua de 25 ianuarie curent, ora  11.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

    01.Cu privire la corelarea deciziei nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr.289 din 15.12.2017.

         Raportor : Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

02.Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din fondul de rezervă a consiliului raional .

         Raportor : Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

03.Despre modificarea deciziei consiliului raional nr.08/04-XXVI din 07.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018”.         

        Raportor : Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

04.Cu privire la executarea bugetului  raional conform rezultatelor  anului 2017.

          Raportor : Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

05. Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe ale IMSP Spitalul raional Cantemir şi  stabilirea preţului de realizare a bunurilor materiale demontate în urma renovării imobilului instituţiei date.   

           Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

06.Despre demersul Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Cantemir cu privire la acordarea  a 4 (patru) birouri în locaţiune în incinta Consiliului raional.       

            Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

07.Despre Acordul de cooperare între   Consiliul Raional Cantemir din Republica Moldova şi Consiliul Judeţen  Ialomiţa  din România.  

             Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

08.Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din aparatul președintelui raionului și din subdiviziunile consiliului raional pentru anul 2017.

         Raportor : Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei Ciobanu

             Avizat:

___________Ludmila Ţurcanu

 

 Secretar al consiliului raionalPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin