Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, sedinta CR, 07.12.2017

Anunt, sedinta CR, 07.12.2017 imprimare

30.11.2017      

           ANUNȚ

  La 07 decembrie 2017, cu începere de la ora 10-00, în sala mare de ședințe, et.VI, clădirea Consiliului raional, va avea loc ședința ordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi:

01.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018  în prima lectură. .            Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe

02.Cu privire la alocarea surselor financiare  din fondul de rezervă a consiliului raional Cantemir.            Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

03.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.07/03-XXVI din  08.12.2016 ,,  Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2017  în a doua lectură”.         Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

  04.Cu privire la aprobarea bugetului  raional pentru anul 2018  în a doua lectură.

     Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

  05.Cu privire la executarea bugetului raional coform rezultatelor pe 9 luni ale anului 2017.     Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe. 

06.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe a Direcţiei Finanţe.       Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

07.Despre  modificarea și complectarea deciziei nr.06/02-XXVI  din 27.07.2017„Cu privire la participarea în cadrul Proiectului  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756(2011)de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile (UIP) Faza II”. Raportor:V.Mocanu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

08.Cu privire la completarea deciziei consiliului raional nr.05/17-XXVI din 22.06.2017  Despre  contribuţia financiară a consiliului raional Cantemir  privind  reconstrucţia imobilului preconizat amplasării  Secţiei Situaţii Exepţionale Cantemir.Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

09.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cantemir. Raportor:Olga Hîţu,şef Centrul de Sănătate Cantemir.

10. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloace fixe  ale CS Cantemir.

Raportor:Olga Hîţu,şef Centrul de Sănătate Cantemir.

  11.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al IMSP, CS Baimaclia.

Raportor:Elena Olteanu,şef CS Baimaclia.

12. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloace fixe  ale CS Baimaclia.Raportor:E.Olteanu, şef CS Baimaclia.

13.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al CS Cociulia.

Raportor:Maia Putregai, şef CS Cociulia.

14. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloace fixe  ale CS Cociulia.

Raportor:M.Putregai, şef CS Cociulia.

15.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi  aprobarea componenţei consiliului administrativ al CS Ciobalaccia.

Raportor: Butuc  Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

16. Cu privire la casarea bunurilor uzate,  raportate la  mijloace fixe  ale CS Ciobalaccia. Raportor:  Butuc  Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

17.Cu privire la coordonarea Regulamentului de funcţionare şi aprobarea componenţei consiliului administrativ al CS Goteşti.

Raportor:M.Сarabeţchi, şef CS  Goteşti.

18. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloace fixe  ale CS Goteşti.

Raportor:M.Carabeţchi, şef CS Goteşti.

19.Cu privire la Programul de repartizare a Fondului Rutier pe raionul Cantemir pentru anul 2018. Raportor:V.Mocanu, Șef DCGCDLR

20.Cu privire la reorganizarea unor instituţii de Învăţământ din raionul Cantemir de la 01.01.2018 .Raportor:L.Cebotaru,şef direcţia generală învăţămînt.

21.Cu privire la  aprobarea actului primire-transmitere a bunurilor Şcolii Profesionale nr.15 din or. Leova Consiliului raional Cantemir .

Raportor: Ciobanu Andrei, preşedinte al raionului.

22.Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020.

Raportor:L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

23.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Sportive a raionului Cantemir. Raportor:I.Cabac,director,  Şcoala Sportivă Cantemir.

24.Cu privire la Acordul de colaborare încheiat între Consiliul raional Cantemir şi Asociaţia Obştească Concordia Proiecte Sociale.

Raportor: Ciobanu Andrei, preşedinte al raionului.

25.Cu privire la închiderea sedviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă- familia Culicovschi Raisa, domiciliată în satul Coştangalia.

Raportor:V.Munteanu, şef DASPF.

26.Cu privire la casarea bunurilor uzate,  raportate la mijloace fixe a Serviciului Cultură şi Turism. Raportor: S.Toderici, şef Serviciu Cultură şi Turism.

27.Cu privire la aprobarea hotărîrii Comisiei de privatizare nr. 04  din data de 21.11.2017. Raportor:Gh.Manoli,specialist principal.    

  28. Cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin demisie a   dnei  Corober Ecaterina,   şef,  IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia.

Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

29.Despre numirea dlui/dnei__________, medic , în funcţie de şef, IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia,  pe  perioadă determinată.

Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

30.Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune nr.17/13,, L” din 22.07.2013 încheiat între Consiliul raional şi  Gospodăria Comunal -Locativă Cantemir.

Raportor:L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

31. Despre demersul ,, NG Production”SRL cu privire la rezilierea contractului de locaţiune. Raportor:L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

32.Despre demersul   ,, Real Radio”SRL  cu privire la rezilierea contractului de locaţiune.    Raportor:L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

33. Despre demersul     ,, GMG  Production”SRL cu privire la darea în locaţiune a unui spaţiu. Raportor: L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

34.Despre demersul   Î.M. ,,Moldcell” SA cu  privire la rezilierea contractului de locaţiune .Raportor: L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

35.Despre demersul   ÎM ,,Moldcell” SA cu privire la contractul de acces pe proprietatea publică.Raportor: L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

36.Despre demersul    Î.M. ,,Orange Moldova” SA cu  privire la rezilierea contractului de locaţiune . Raportor: L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

37.Despre demersul  Î.M. ,,Orange  Moldova” SA cu privire la contractul de acces pe proprietatea publică.Raportor: L.Ţurcanu, secretar al consiliului rational.

38.Despre demersul     Î.M.,,Apă-Canal Cantemir”  cu privire la darea în locaţiune a 5(cinci) birouri.Raportor: L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

39.Despre executarea deciziei nr.07/18-XXVI din 08.12.2016Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru anul 2017 de implementare a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020.

Raportor:L.Vîlcu, şef direcţie AERF

40.Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2018 de implementare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir 2016-2020.

Raportor:Ciobanu Andrei, preşedinte al raionului.

   41.Cu privire la  programul de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2018.Raportor: L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

    42. Cu privire la programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I al anului 2018.Raportor:L.Ţurcanu, secretar al CR.

  43.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu a.n.2002 şi a cetăţenilor de vîrstă mai mare ce n-au fost luaţi la evidenţă militară, locuitori ai raionului Cantemir.Raportor: O.Porneală, şef SAM Cantemir. 

   44. Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru anul 2018. Raportor:L.Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

45.Despre completarea deciziei nr.02/38-XXVI din  24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita  atrubuţii suplimentare  încredinţate de către consiliul raional .Raportor:Ţurcanu  Ludmila, secretar al consiliului raional.

46.Cu privire la aprobarea  Programului Teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D,aa.2017- 2021.Raportor: D.Vrabie,medic-şef sanitar de Stat.

47.Cu privire la aprobarea Regulamentului de conduită etică  a funcţionarilor publici, a persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi  a subdiviziunilor consiliului raional.Raportor:Ţurcanu  Ludmila, secretar al consiliului raional.

48. Despre  desemnarea reprezentantului CR în instanţele de judecată în litigiile privind  legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice şi aprobarea conţinutului procurii.Raportor:Ţurcanu  Ludmila, secretar al consiliului raional.

49.Cu privire la abrogarea deciziei consiliului raional nr.07/12-XXVI din 28.09.2017  Despre demersul IMSP  CS Cantemir privind darea în locaţiune a unui spaţiu în incinta instituţiei respective.Raportor: Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului.

50.Cu privire la casarea bunurilor uzate,  raportate la mijloace fixe ale LT,,N.Mihai” din s.Ciobalaccia. Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie generală învăţămînt.  

 

 

Președintele raionului                       Andrei CIOBANUPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin