Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, sedinta CR, 28.09.17

Anunt, sedinta CR, 28.09.17 imprimare

25.09.2017      

ANUNȚ!

    La 28  septembrie 2017, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir, et.VI , se convoacă în ședință ordinară Consiliul raional Cantemir. Ordinea de zi a ședinței:

01.Despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017.Raportor: Codreanu Valeriu, şef IP Cantemir.

02.Cu privire la  pregătirea economiei şi a instituțiilor din sfera socială către sezonul rece,toamnă-iarnă 2017-2018.

              Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

03. Cu privire la executarea bugetului raional conform rezultatelor pe I semestru a anului 2017.

               Raportor:Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

04. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017.

              Raportor: Veaceslav Cozma, şef direcţie finanţe.

05Cu privire la rezultatele anului de învăţămînt 2016-2017.

              Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

06.Cu privire la aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studiu  2017-2018 în raionul Cantemir.

             Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt.

07. Cu privire la stabilirea şcolilor de circumscripţie şi desemnarea districtelor şcolare pentru anul de studii 2017 – 2018. Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie  generală învăţămînt. 

08.Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei de conducere pentru conducătorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raionul Cantemir,  anul de studii  2017-2018.

                Raportor: Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

09. Despre executarea  decizia Consiliului raional Cantemir nr.04/02-XXVI din 11.05.2017 ,. Cu privire la acordul Consiliului raional Cantemir de transmitere a 2 microbuse şcolare, proprietate publică a statului în gestiunea Direcţiei Generale Învăţămînt”.Raportor: L.Cebotaru, şef DGÎ.

10.Cu privire la mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte „V.Hanganu”pentru anul de studiu 2017-2018 achitată de părinţi.Raportor: Toderici  Sergiu, şef serviciu cultură şi turism.  

11.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere a directorului Şcolii de Arte ,, V.Hanganu”.

            Raportor: Toderici  Sergiu, şef, serviciul cultură şi turism.  

12.Despre demersul IMSP CS Cantemir privind darea în locaţiune  a unei încăperi în incinta instituţiei respective.

             Raportor:Olga Hîţu, director al IMSP CS Cantemir.

13. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  sărbătorii ,,Ziua Recoltei”, ediţia anului 2017.

Raportor:L.Vîlcu,şef direcţie agricultură,economie,relaţii funciare.      

14. Despre modificarea deciziei nr.05/16-XXVI din 22.06.2017 ,,Cu privire la  organizarea şi desfăşurarea sărbătorii ,,Spicul de Aur”, ediţia anului 2017”.Raportor: L.Vîlcu, şef DAERF.      

15.Cu privire la aprobarea hotărîrii nr.03 din 04.09.2017 a  comisiei de privatizare a fondului de locuinţe. Raportor: Gh.Manole,specialist principal,aparatul preşedintelui raionului.

16.Despre casarea mjloacelor fixe ale  aparatului preşedintelui raionului. Raportor:Andrei Ciobanu, preşedintele raionului;

17.Cu privire la activităţile de încorporare a cetăţenilor în serviciul militar şi serviciul civil în toamna anului 2017.

 Raportor:Porneală Oleg,şef secţie administrativ-militară.

18.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul mai-august, 2017.

        Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

19 .Despre cererea dlui Rusev Sergei privind acordarea în locaţiune a unui spaţiu în incinta Consiliului raional.

Raportor:Ludmila Ţurcanu, secretar al Consiliului raional.

20.Cu privire la modificarea hotarelor intravelanului s..Plopi şi s.Taraclia din componenţa comunei Plopi, raionul Cantemir.

 Raportor: Valeriu Toderici, şef serviciu, relaţii funciare, DAERF.

21.Cu privire la aprobarea actului de transmitere în comodat a unor bunuri imobile din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgenţă Prespitalicească.

Raportor:Ludmila Ţurcanu, secretar al Consiliului raional.

22. Despre cererea de acces pe proprietate publică a  ÎM ,,MOLDCELL”SA.Raportor:L.Ţurcanu,secretar al CR.

23. Cu privire la aprobarea  Acordului de paîntre  Consiliului raional Cantemir şi  Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir.

          Raportor: A. Ciobanu, preşedintele raionului.

 Preşedintele raionului                       Andrei Ciobanu

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin