Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, concurs

Anunt, concurs imprimare

05.06.2017      

Preşedintele raionului Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în serviciul administrație publică. Documentele pentu participare la concurs se depun în bir.211 până pe data de 30.06.2017. Relații la tel: 0273-22850

 

Bibliografie

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist principal , aparatul preşedintelui raionului:

         1.   Constituţia Republicii Moldova.

2.      Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006.

3.      Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006.

4.      Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008.

5.      Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr.158-XVI din 04.07.2008  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public . 

6.      Legea nr.155 din 21.07.2011  pentru aprobarea  Clasificatorului unic al funcţiilor publice.

7.      Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

8.      Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.331 din28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

9.      Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduit a funcționarului public.

 

10.  Legea nr.133 din 17.06.2016 pruivind declararea averii și intereselor personale.Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin