Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Ordinea de zi, sedinta extraordinara a CR

Ordinea de zi, sedinta extraordinara a CR imprimare

09.08.2016      

01.Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2016.

          Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

02.Cu privire la executarea   bugetului raional  conform rezultatelor primului  semestru a anului 2016.

         Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

03 Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2016.

           Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

04.Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir.

          Raportor: Lilia Cebotaru, şef direcţie generală învăţămînt.

 05.Despre aprobarea hotărîrii nr. 01 din 21.07.2016 a comisiei privind acordarea compensaţie unice

pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație

              Raportor:Viorica Munteanu, şef direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei.

  06.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate în consiliul raional”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   07.Cu privire la desemnarea candidaturilor şi a membrilor supleanţi pentru constituirea de către Comisia Electorală Centrală a consiliului electoral de circumscripţie.

      Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

  08. Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.1 din 29.07.2016  la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/215 din 31.12.2015 a IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia cu CNAM pe anul 2016.

              Raportor: Elena Olteanu ,şef IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia.

  09.Cu privire la coordonarea modificărilor la divizul de venituri şi cheltuieli ( business-

 planului) IMSP  Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2016.

               Raportor: Elena Olteanu ,şef IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia.

  10.Cu privire la aprobarea  statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia.  

                Raportor: Elena Olteanu ,şef IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia.

11.Cu privire la aprobarea salariului şi sporului la salariul de funcţie  a personalului de conducere din IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia.

Raportor: Elena Olteanu ,şef IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia.

  12. Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.1 din 29.07.2016  la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/215 din 31.12.2015 a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2016.

              Raportor: Andrei Doina ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cantemir.

   13.Cu privire la coordonarea modificărilor la divizul de venituri şi cheltuieli ( business-

 planului) IMSP  Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2016.

               Raportor: Andrei Doina ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cantemir.

 14.Cu privire la aprobarea  statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir .  

                Raportor: Andrei Doina ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cantemir.

15. Cu privire la aprobarea salariului şi sporului la salariul de funcţie  a personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate Cantemir .  

                Raportor: Andrei Doina ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cantemir.

  16.Cu privire la aprobarea  statelor de personal ale IMSP Spitalul raional Cantemir  .  

                Raportor: Iurie Mihăescu ,şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

 17.Cu privire la aprobarea salariulor şi sporuri la salariul de funcţie  personalului de  conducere a  IMSP Spitalul raional Cantemir

                Raportor: Iurie Mihăescu ,şef IMSP Spitalul raional Cantemir.

  18.Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.1 din 29.07.2016  la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/216 din 31.12.2015 a IMSP Centrul de Sanatate Ciobalaccia cu CNAM pe anul 2016.

              Raportor: E.Corober ,şef IMSP Centrul de Sanatate Ciobalaccia.

   19.Cu privire la coordonarea modificărilor la divizul de venituri şi cheltuieli ( business-

 planului) IMSP  Centrul de Sănătate Ciobalaccia pe anul 2016.

               Raportor: E.Corober ,şef IMSP Centrul de Sanatate Ciobalaccia.

 20.Cu privire la aprobarea  statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia .  

                Raportor: E.Corober ,şef IMSP Centrul de Sanatate Ciobalaccia.

21.Cu privire la aprobarea salariului şi sporului la salariul de funcţie  a personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia .  

                Raportor: E.Corober ,şef IMSP Centrul de Sanatate Ciobalaccia.

 22.Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.1 din 29.07.2016  la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/214 din 31.12.2015 a IMSP Centrul de Sanatate Cociulia cu CNAM pe anul 2016.

              Raportor:M.Putregai ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cociulia.

   23.Cu privire la coordonarea modificărilor la divizul de venituri şi cheltuieli ( business-

 planului) IMSP  Centrul de Sănătate Cociulia pe anul 2016.

               Raportor:M.Putregai ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cociulia.

 24.Cu privire la aprobarea  statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cociulia .  

                Raportor:M.Putregai ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cociulia.

 25. Cu privire la aprobarea salariului şi sporului la salariul de funcţie  a personalului de conducere din IMSP Centrul de Sănătate Cociulia .  

                Raportor:M.Putregai ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cociulia.

  26. Cu privire la abrogarea deciziei nr.04/17-XXVdin 27.06.2013 Cu privire la reorganizarea serviciului laborator biochimic, imunologie, serologie Centrul Medicilor de Familie Cantemir şi   IMSP Spitalul Raional  Cantemir, în laborator unic raional gestionat de IMSP Spitalul Raional  Cantemir ”.

Raportor: Andrei Doina ,şef IMSP Centrul de Sanatate Cantemir.

 27.Cu privire la coordonarea Acordului Adiţional   nr.1 din 29.07.2016  la Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/217 din 31.12.2015 a IMSP Centrul de Sanatate Goteşti cu CNAM pe anul 2016.

              Raportor:M.Carabeţchii ,şef IMSP Centrul de Sanatate Goteşti.

   28.Cu privire la coordonarea modificărilor la divizul de venituri şi cheltuieli ( business-

 planului) IMSP  Centrul de Sănătate Goteşti pe anul 2016.

                             Raportor:M.Carabeţchii ,şef IMSP Centrul de Sanatate Goteşti.

 29.Cu privire la aprobarea  statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate  Goteşti .  

                              Raportor:M.Carabeţchii ,şef IMSP Centrul de Sanatate Goteşti.

30. Cu privire la aprobarea salariului şi sporului la salariul de funcţie  a personalului de conducere din din IMSP Centrul de Sănătate Goteşti .  

                              Raportor:M.Carabeţchii ,şef IMSP Centrul de Sanatate Goteşti.

31. Cu privire la organizarea  şi desfăşurare a sărbătorii  "Ziua Recoltei”, ediţia din anul 2016.

              Raportor: Larisa Vîlcu, şef direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare.

32. Despre interpelarea consilierului Andrei Malaşevschi  privind raportul  financiar al IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe  anul 2015 .

                Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei CIOBANU

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin