Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  anunt concurs angajare

anunt concurs angajare imprimare

12.07.2016      

Consiliul raional Cantemir

 anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

șef Serviciu cultură și turism

 

Scopul general al funcției: Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţii Serviciului cultură și turism în cadul consiliului raional Cantemir şi realizarea  optimă a obiectivelor acestuia.Realizearea politicilor de stat în domeniul culturii  și turismului la nivel rational.

 

Sarcini de bază ale funcției șef Serviciu cultură și turism

             1.Contribuie la elaborarea programelor raionale de dezvoltare și ocrotire a culturii și artei.

 

             2.Asigură funcționarea eficientă a instituțiilor de cultură și artă și  satisface interesul spiritual al populației,crează condiții pentru dezvoltarea creației populare și a meșteșugurilor tradiționale.

 

            3.Asigură condițiile necesare pentru libera manifestare a talentului,pentru ocrotirea operelor de cultură și artă.

 

           4.Asigură controlul respectării legislației în domeniul culturii.

 

Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,   
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Conditii specifice

 • studii superioare în domeniu
 • experiență profesională cel puțin un an în domeniu
 •  abilități de utilizare a computerului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:
 • formularul de participare,
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 30 iulie 2016

Telefon – 0273-22057;22850

e-mail  contact@cantemir.md

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul  211.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova.

2.Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006.

3.Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006.

4.Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008.

 5. Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și  funcționarea consiliilor locale și raionale nr.457-XV din 14.11.2003.

6.Legea nr.155 din 21.07.2011  pentru aprobarea  Clasificatorului unic al funcţiilor publice.

7. Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008

8.Lege cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008

9.Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

10. Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

11. Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994.

             

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin