Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Sedinta ordinara a Consiliului raional

Sedinta ordinara a Consiliului raional imprimare

14.06.2016      

Stimați cetățeni: Vă informăm despre convocarea Consiliului raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 23 iunie  curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

  01.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pentru anii 2016-2020.

                Raportor: Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului.

02.Despre măsurile privind pregătirea instituţiilor din domeniul social şi al economiei raionului către sezonul de toamnă-iarnă 2016-2017.

            Raportori: Culicovschi Victor, vicepreşedinte al raionului.

                            Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

  03.Cu privire la rectificarea bugetului raional  pe anul 2016.

                 Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

  04.Cu privire la reorganizarea direcţiei învăţămînt Cantemir  în direcţie generală  învăţămînt.

               Raportor:  Butuc Sergiu, vicepreşedinte al raionului.

 05.Cu privire la redeschiderea grupei de copii în şcoala-grădiniţă de copii Ghioltosu, raionul Cantemir .

                  Raportor: Lilia Cebotaru, şef direcţie general învăţămînt.

 06.Cu privire la cererea domnului Nicolae Efticov despre demisia din funcţia de şef serviciul cultură şi turism.

                  Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

07.Cu privire la aprobarea  hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.02. din 25.05.2016

               Raportor:Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

08.Despre modificarea deciziei  nr.04/21-XXVI din 21.12.2015 Cu privire la Lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pe anul 2016.

             Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 09.Cu privire la casarea bunurilor instituţiei publice gimnaziului ,,I.Cojocaru”, satul Ţiganca.

                 Raportor: Cebotaru Lilia, şef direcţie general învăţămînt.

  10.Despre cererea dlui Andrei Ciobanu, preşedinte al raionului, privind acordarea concediului de odihnă anual plătit divizat.

               Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

    11. Cu privire la împuternicirea dnei Balan Victoria, şef serviciu administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului  să exercite atribuţiile secretarului consiliului raional pe perioada concediului anual plătit a dnei Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

              Raportor :Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

12.Cu privire la completarea deciziei nr.02/38 –XXVI din 24.09.2015  ,, Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional”.

                    Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   13.Despre acordul de cooperare între judeţul Vaslui Romănia şi raionul Cantemir din Republica Moldova.

                  Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

   14.Despre acordul de cooperare între Consiliul raional , consiliul comunal Pleşeni şi Asociaţia Obştească “Concordia.Proiecte sociale”.

                        Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

 15.Cu privire la completarea şi modificarea deciziei nr.01/30-XXVI din 11.02.2016 “Cu privire la operarea modificărilor programului de transport raional auto de călători prin servicii regulate”.

               Raportor: Dimcea Ion, vicepreşedinte al raionului.

 16.Despre demersul IMSP Spitalul Raional Cantemir privind acordul Consiliul raional Cantemir în calitate de comodant pentru darea în locaţiune a unor spaţii din incinta imobilului instituţiei vizate.

                 Raportor: Mihăescu Iurie, director IMSP,, Spitalul raional Cantemir”.

   17.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în I trimestru, anul 2016.

             Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   18. Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2016.

             Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

 

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei CIOBANUPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin