Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Dispozitie, sarbatori de Paste

Dispozitie, sarbatori de Paste imprimare

26.04.2016      

Preşedintele Raionului Cantemir

 

DISPOZIŢIE

nr._____                                                                                     din  ___________2016

 

or. Cantemir

           

     Cu privire la  desemnarea persoanelor

 responsabile în  perioada zilelor de sărbătoare

 nelucrătoare și graficul acestora

 

            În temeiul art.53, art.54  din Legea privind administaraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.111(1),literele e),f)g) din Codul Muncii al R.Moldova și în scopul efiencizării activității administrației publice locale și securității în situații execpționale pentru perioada zilelor de sărbătoare nelucrătoare:sărbătorile de Paște,Paștele Blajinilor,Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii,Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei,Ziua Europei,

 

DISPUN:

 

01.   Se stabilește graficul persoanelor responsabile de recepționarea informațiilor din partea cetățenilor raionului și a autorităților publice prin intermediul telefoanelor mobile stabilite după cum urmează:

 

Nr.

d/o

data

Telefon de

contact

Numele,prenumele

 persoanei responsabile

Funcția deținută

1.

30.04.2016;

09.05.2016

069726748

 

Dimcea Ion

Vicepreședintele raionului

2.

01.05.2016;

07.05.2016

079043966

Butuc Sergiu

Vicepreședintele raionului

 

3.

02.05.2016;

08.05.2016

079413380

Culicovschi Victor

Vicepreședintele raionului

 

 

   02.Specialistul principal resurse umane,aparatul președintelui raionului,va aduce la cunoștința persoanelor vizate prezenta dispoziție sub semnătură personală.

 

   03.Dl Ion Domenco,specialist,aparatul președintelui va plasa dispoziția în cauză pentru informarea publicului interesat pe pagina Web a instituției și pe panoul informativ.

 

  03. Controlul executării dispoziţiei în cauză mi-l asum.

 

 

Am luat cunoștință:                                     Ion Dimcea,

                                                                     Sergiu Butuc

                                                                     Victor Culicovschi

                                                                      Ion Domenco

 

 

Preşedintele raionului                                                                  Andrei Ciobanu

 

 

Avizat: __________

Ludmila Țurcanu,secretarul

Consiliului raional

 

                                                                    Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin