Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  sedinta Consiliului raional, 24 martie 2016

sedinta Consiliului raional, 24 martie 2016 imprimare

16.03.2016      

ANUNȚ!

        Joi, 24 martie  2016, ora 10-00 , în incinta Consiliului raional Cantemir,  et.VI,  sala mare de şedinţe  se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului  Raional  Cantemir cu ordinea  de zi:

         01.Cu privire la activitatea preşedintelui raionului  şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2015 şi sarcinile pentru anul 2016.

                    Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului Cantemir.

  02.Cu privire la executarea bugetului raional conform rezultatelor anului 2015                    Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

  03.Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2016.                     

                    Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

   04.Despre activitatea Întreprinderii Municipale „ Biroul de proiectare şi producere de pe lîngă arhitectul-şef al raionului Cantemir” în anul 2015.

                           Raportor:V.Banicov, arhitect-şef al raionului Cantemir.

    05.Cu privire la acordul Consiliului raional Cantemir de trecere a  autobuselor şcolare din gestiunea Ministerului Educaţiei în gestiunea Direcţiei învăţămînt din raionul Cantemir.

                         Raportor:Cebotaru Lilia, şef direcţie învăţămînt.

    06.Cu privire la acceptarea luării la balanță Consiliului raional a bunurilor imobile şi terenul aferent a Școlii Profesionale.

                     Raportor. Andrei Ciobanu, pre;edintele raionului

   07.Cu privire la activităţile de încorporare a cetăţenilor în serviciul militar şi serviciul civil în primăvara anului 2016.

 Raportor: Stratu Anatolie, maior, şef secţia administrativ-militară.

   08.Cu privire la coordonarea acordului adiţional nr.3  din 24.12.2015 la Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare nr. 05-08/209 din 31.12.2014 a IMSP Centrul de Sanatate Cantemir cu CNAM pe anul 2015.

               Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate Cantemir

   09.Despre  modificarea deciziei consiliului rational nr.01/08-XXVI din 11.02.2016 Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir, statelor de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale ( cont special) pe anul 2016.

 Raportor: Andrei Doina, şef IMSP Centru de Sănătate  Cantemir.

   10. Cu privire la intierea parteneriatului public privat în domeniul proiectării, finanțării, construcției și operării sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere “Controlul traficului” în rl Cantemir.

                    Raportor:A.Ciobanu, președintele raionului.

   11.Cu privire la aprobarea  hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe nr.01 din 10.03.2016 .

 Raportor: Gh. Manole, specialist principal aparatul preşedintelui raionului

  12.Cu privire la crearea Comisiei pentru protecţia copilului asflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului acesteia.

          Raportor:Munteanu Viorica, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

   13.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea şi funcţionarea Serviciului Social Casă Comunitară şi a standardelor minime de calitate.

 Raportor:Munteanu Viorica, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

    14. Cu privire la crearea comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi aprobarea Regulamentului de activitate al acesteia.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

    15.Cu privire la mersul realizării  Programului Raional de imunizări  pentru anii 2011-2015”

                Raportor:Vrabie Dumitru, medic-şef, Centrul de Sănătate Publică.             

     16.Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.04/43-XXV din 27.06.2013 Cu privire la Programul raional  privind controlul tutunului pentru anii 2013-2016.

                Raportor:Vrabie Dumitru, medic-şef, Centrul de Sănătate Publică.

      17.Cu privire la  mersul executării deciziei consiliului raional nr.04/44-XXV din 27.06.2013 Despre Programul raional privind controlul alcoolului pe anii 2013-2020.

             Raportor :Vrabie Dumitru, medic-şef, Centrul de Sănătate Publică.

    18.Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.05/27-XXV din 28.06.2012 Cu privire la Programul raional  de combatere a hepatitelor virale B,C şi D pentru anii 2012-2016.

                Raportor:Vrabie Dumitru, medic-şef, Centrul de Sănătate Publică.

    19.Despre executarea deciziei consiliului raional nr. 05/09-XXV din 28.05.2015  ,,Cu privire la constituirea serviciului social “ Asistenţă Personală ” pe lîngă direcţia asistenţă social şi protecţia familiei”.

                   Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

    20.Despre executarea deciziei consiliului raional nr. 02/04-XXVI din 24.09.2015   ,,Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir de la 01.09.2015”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

   21.Despre executarea deciziei consiliului raional nr. 04/26-XXVI din 10.12.2015   ,,Cu privire la transmiterea de la balanţa Consiliului raional la balanţa primăriei oraşului Cantemir a Memorialului Eroilor căzuţi în luptele pentru apărarea Integrităţii şi Suveranităţii Republicii Moldova amplasat în or.Cantemir”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

  22.Cu privire la executarea deciziei Consiliului raional nr.01/32-XXVI din 11.02.2016,, Despre demersul întreprinderii SRL BILCONT cu privire la darea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

    23. Cu privire la executarea deciziei Consiliului raional nr.04/05-XXVI din 10.12.2015,, Despre demersul Trezoreriei Teritoriale Cantemir cu privire la darea în locaţiune a unor  birouri  în incinta consiliului raional”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

   24.Cu privire la executarea deciziei Consiliului raional nr.04/06-XXVI din 10.12.2015,, Despre demersul Oficiului Central de Probaţiune a Ministerului Justiţiei a Republicii Moldova cu privire la darea în locaţiune a unor birouri  în incinta consiliului raional”.

                        Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

   25.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional nr.01/38-XXVI  din 10.12.2015 Despre cererea dlui Doina Andrei, şef IMSP Centrul de Sănătate Cantemir privind demisia din funcţie.

                     Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

     26.Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional nr.04/09-XXVI din 10.12.2015 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată.

                     Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

    27. Cu privire la  încetarea raporturilor  de serviciu   cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată.

                   Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

   28.Despre executarea decizie consiliului raional nr.05/08-XXV din 10.12.2014 Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe anul 2015.

                         Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   29.Despre executarea decizie consiliului raional nr.05/15-XXV din 28.05.2015 Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional Cantemir, a subdiviziunilor sale şi a aparatului preşedintelui raionului pe simestrul II a anului 2015.

                         Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

   30. Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de consiliul raional Cantemir în anul 2015.

                Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al consiliului raional.

   31.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominal a comisiilor consultative de specialitate în consiliul raional”.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

    32. Despre mersul executării deciziei consiliului raional nr.02/38-XXVI din 24.09.2015 Cu privire la împuternicirea preşedintelui raionului de a exercita atribuţii suplimentare încredinţate de către consiliul raional ( evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici de conducere, şefi ai subdiviziunilor consiliul raional).

                      Raportor:  Viorica Plămădeală, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

   33.Despre acordarea premiului funcţionarilor publici din cadrul aparatului preşedintelui raionului,  subdiviziunilor consiliului rational, persoanelor cu funcţii de demnitate public pentru anul 2015.

                    Raportor:Ţurcanu Ludmila, secretar al Consiliului raional.

        

  Preşedintele raionului    

 

Andrei Ciobanu

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin