Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  apel Finlanda, proiect

apel Finlanda, proiect imprimare

10.03.2016      

Apelul pentru propuneri de proiecte în Republica Moldova în 2016, în cadrul Fondului pentru Cooperare Locală (FCL) al Ambasadei Finlandei la București este în curs de desfășurare.

Scopul Fondului pentru Cooperare Locală

Scopul FCL este de a complementa alte eforturi finlandeze de dezvoltare în domeniile reducerii sărăciei și de mediu, dezvoltării economice și sociale durabilă, drepturilor omului, democrațiaei și bunei guvernări, precum și a consolidării societății civile.
Obiectivele intersectoriale ale politicii de dezvoltare finlandeză, inclusiv egalitatea de gen, reducerea inegalită
ților sociale și a sustenabilității climatice, trebuie, de asemenea, să fie integrate în toate proiectele finanțate de Finlanda, subliniind acele aspecte care vor beneficia cel mai mult în contextul local. Sumele acordate vor varia de la 25,000€ pînă la 40,000€. Durata proiectului este limitată până la un an.

Fondul în Republica Moldova are două domenii prioritare în 2016, cu orientări tematice axate pe:
1. Sprijin pentru consolidarea societă
ții democratice, incluzive și responsabile care promovează drepturile omului
• Promovarea drepturilor grupurilor celor mai vulnerabile.
• Consolidarea principiilor democratice
și protejarea drepturilor omului.

2. Sprijin pentru libertatea de exprimare și a diversității mass-media
• Promovarea transparen
ței, accesului la informație, responsabilității și a participării publice.

Eligibilitate și procedura de aplicare
Organiza
țiile non-guvernamentale registrate legal din Republica Moldova, ale căror obiective și activități sunt în conformitate cu domeniile prioritare tematice și care au o experiență relevantă și solidă în implementarea de proiecte similare, sunt eligibile pentru a aplica. Organizațiile care sunt sprijinite în prezent de Ambasada Finlandei nu sunt eligibile pentru participarea la apel. Fondul nu poate fi utilizat pentru a sprijini activitatea Guvernului, ministerelor, municipalităților sau partidelor politice, proiectelor în urma carora beneficiarul este o singură persoană sau a afacerilor (întreprinderilor) private, proiectelor care servesc unor scopuri pur religioase sau de caritate, întreprinderilor de microfinanțare, sau organizațiilor finlandeze sau rezidente ale altor țări decât Republica Moldova.
Aplican
ții prospecitivi vor trebui să furnizeze informații detaliate cu privire la organizarea acestora. Doar organizațiilor preselectate li se va socilicita prezentarea conturilor anuale din anul precedent și a situațiilor financiare, auditate de un contabil public (auditor extern) sau din cadrul organizației (auditor intern). Activitățile propuse trebuie sa atingă un public larg (direct și indirect) și să aibă un potențial de impact semnificativ și replicabil.

Programul propus nu trebuie să fie finanțat integral de către donator; fondul nu este destinat pentru finanțare de bază, iar organizația trebuie să demonstreze capacitatea de a rula activități de zi cu zi. Un buget detaliat trebuie să fie atașat la propunerea de proiect (aplicație).Informații detaliate cu privire la proiectul propus vor fi furnizate prin completarea formularului de aplicare al ambasadei.

 

Propunerea de proiect trebuie să fie prezentate în limba engleză. Toți candidații vor fi contactati. Vă rugăm să rețineți că e-mail-ul cu aplicarea integrală și anexele corespunzătoare nu trebuie să depășească în mărime 2 MB.
Termenul limită de depunere a aplica
țiilor: Luni 29 februarie 2016 pînă la ora la ora 16:00 (UTC +2). Propunerile de proiect depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerare.
Pute
ți găsi mai multe informații cu privire la procedurile de aplicare pentru fonduri accesînd link-ul următor:
http://www.finland.ro/public/default.aspx?nodeid=42785&contentlan=2&culture=en-USPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin