Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Concurs functie vacanta

Concurs functie vacanta imprimare

24.02.2016      

Președintelui raionului, anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Specialist principal

 

Scopul general al funcției: Contribuie la buna organizare  și desfășurare a activităților ce asigură exercitarea competențelor legale de către autoritățile publice de nivelul II în domeniul administrației publice.

Sarcini de bază ale funcției specialist principal, aparatul preşedintelui raionului:

*Coordonează, monitorizează realizarea activităților planificate de nivel raional.

 

*Efectuează activități tehnico-organizatorice la pregătirea și desfășurarea ședințelor consiliului rational și a comisiilor consultative de specialitate.

 

* Acordă ajutor metodic și practice autorităților administrației publice locale de nivelul I și II.

 

 

Condițiile de participare la concurs:

 

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,   
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Conditii specifice

 

 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 

 • formularul de participare,
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  25.03.2016

 

Telefon – 0273-22850, contact@cantemir.md

adresa poştală – or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul  211.

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin