Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Sedinta comisiei de specialitate

Sedinta comisiei de specialitate imprimare

01.12.2015      

Ordinea  de  zi

a şedinţei  comisiei consultative  de specialitate  finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii

 

or. Cantemir

 

                                                                                                        Data desfăşurării    04.12. 2015

                                                                                                Începutul şedinţei ,         ora 10-00

                                                                                             Locul desfăşurării , sala de şedinţe,etajul II.

                                                                                                     

    Componenţa comisiei :

1.Putregai Constantin, preşedinte al comisiei;

2.Jelev Dmitri, secretar al comisiei;

3.Popa Adela;

4.Verdeş Tatiana;

5.Culicovschi Victor;

6.Bujac Mihail;

7.Zaharia Ştefan;

8.Starciuc Eleonora;

9. Chiurcciu Vladislav;

10. Bazilevici Anatolie;

11.Bujac Mihail. 

                          

  01.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2016 în primă lectură

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

  02   Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2015.

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

03.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2016 în a doua lectură.

                     Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

04.Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a  circulaţiei rutiere „Controlul traficului” în r-nul Cantemir.

         Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

 

05. Despre demersul Trezorăriei de Stat,  cu privire la darea în locaţiune   a unor birouri în incinta consiliului raional .

        Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

06.  Despre demersul Biroului de Probaţiune Cantemir ,  cu privire la darea în locaţiune   a unor birouri în incinta consiliului raional .

        Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

07. Cu privire la aprobarea hotărîrii Comisie de privatizare nr.2  din data din 26.11.2015

     Raportor: Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

 

     08. Cu privire la întreruperea raporturilor de serviciu cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul cultură şi turism.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.        

 

09. Cu privire la  comisia pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni, şi aprobarea Regulamentului de activitate a  acesteia.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

10.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2000 şi acetăţenilor de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir.

 

11.Cu privire la constituirea comisiei mixte de richiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir.

 

.

 

   12.Cu privire la Lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2016.

    Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 

13.Cu privire la ridicarea controlului asupra executării  deciziei nr.05/06 din 10.12.2014 Cu privire la lista drumirilor publice pentru anul 2015.

Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 

 

 

       Președintele raionului                                                   Andrei CiobanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin