Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Ordinea de zi, comisii

Ordinea de zi, comisii imprimare

01.12.2015      

Ordinea  de  zi

a şedinţei  comisiei consultative  de specialitate  probleme sociale:

învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă,

activităţi social-culturale şi turism

 

or. Cantemir

                                                                                                        Data desfăşurării    02.12. 2015

                                                                                               Începutul şedinţei ,    ora 10-00           

                                                                                          Locul desfăşurării , sala de şedinţe,etajul II

                                                                                                  

    Componenţa comisiei :

1.Hîţu Valeriu, preşedintele comisiei;

2.Culicovschi Ghenadie, secretar al comisiei;

3.Marţ Viorica;

4.Malaşevschi Andrei;

5.Răcilă Anatolie;

6.Ghelber Vitalie

7.Ichim Anatolie

8.Corcimari Alexei;

9.Apetri Anatolie

 

  01.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2016 în primă lectură

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

  02   Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2015.

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

03.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2016 în a doua lectură.

                     Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.              

03. Cu privire la completarea  deciziei nr.02/14-XXVI   din 24.09.2015 Cu privire la Comisia pentru Situaţii Exepţionale a raionului Cantemir.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

04. Cu privire la  comisia pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni, şi aprobarea Regulamentului de activitate a  acesteia.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

05.Despre aprobarea Regulamentului Consiliului raional pentru protecţia Drepturilor Copilului.

         Raportor: Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă săcială şi protecţie a familiei.

06.Cu privire la programul de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2016.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

    07. Cu privire la  programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I al anului 2016.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

08.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2000 şi acetăţenilor de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir.

09.Cu privire la constituirea comisiei mixte de richiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir.

     10. Cu privire la întreruperea raporturilor de serviciu cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

 

 

 

 

       Președintele raionului                                                   Andrei Ciobanu               Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin