Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Odinea de zi, sedinta ordinara, 10.12.2015

Odinea de zi, sedinta ordinara, 10.12.2015 imprimare

01.12.2015      

ORDINEA DE ZI

a ședinței  ordinare a Consiliului Raional Cantemir

 

nr.04-XXV                                                                                           din 10 .12.2015 or.Cantemir

 

                                                                         Locul desfășurării ședinței: sala de ședințe,et.VI.

                                              Începutul ședinței: ora 10-00 

 

    01.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2016 în primă lectură

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

  02   Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2015.

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

03.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2016 în a doua lectură.

                     Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

04.Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a  circulaţiei rutiere „Controlul traficului” în r-nul Cantemir.

         Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

05. Despre demersul Trezorăriei de Stat,  cu privire la darea în locaţiune   a unor birouri în incinta consiliului raional .

        Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

06.  Despre demersul Biroului de Probaţiune Cantemir ,  cu privire la darea în locaţiune   a unor birouri în incinta consiliului raional .

        Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

07. Cu privire la aprobarea hotărîrii Comisie de privatizare nr.2  din data din 26.11.2015

     Raportor: Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

 

    08.Cu privire la   modificarea  deciziei consiliului raional Cantemir  nr.04/36-XXV din  27.06.2013  „ Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului unor localităţi din raionul Cantemir”.         

    Raportor: Valeriu Toderi, sef serviciu funciar,direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare.

 

     09. Cu privire la întreruperea raporturilor de serviciu cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul cultură şi turism, numit în funcţie pe perioadă determinată.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

             

10. Cu privire la completarea  deciziei nr.02/14-XXVI   din 24.09.2015 Cu privire la Comisia pentru Situaţii Exepţionale a raionului Cantemir.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

11. Cu privire la  comisia pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni, şi aprobarea Regulamentului de activitate a  acesteia.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

12. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate  a comisiei pentru protecţia consumatorului.

Raportor: Viorica Plămădeală, secretar al comisiei, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

 

13. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate  a consiliului teritorial de apărare.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir

14.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate  a comisiei  raionale pentru 

asigurarea  securităţii alimentare a populaţiei raionului, , monitorizarea procesului de

achiziţionare a grîului alimentar şi de asigurare a necesităţilor populaţiei cu pîine 

Raportor:Popandopol Iurie, secretarul comisiei, şef serviciu economie, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare.

15.Despre aprobarea Regulamentului comisiei raionale pentru Recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare

               Raportor: Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă săcială şi protecţie a familiei.  

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a direcţiei agricultură, economie şi releţii funciare.

Raportor: Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură, economie şi releţii funciare.

17.Cu privire la aprobarea  programului de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2016.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

 

    18. Cu privire laaprobarea  programului  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I al anului 2016.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

19.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2000 şi acetăţenilor de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir.

20.Cu privire la constituirea comisiei mixte de richiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir

 

21.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2000 şi acetăţenilor de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir.

 

   22.Cu privire la Lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2016.

    Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

23.Cu privire la ridicarea controlului asupra deciziei nr.05/06 din 10.12.2014 Cu privire la lista drumirilor publice pentru anul 2015,

Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 

24.Cu privire la  deciziile cu termen de control pentru trimestrul III al anului 2015 .

               Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

25.Cu privire la modificarea deciziei nr.01/01-XXVI din 20.08.2015 „Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitae a consiliului raional”.

 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional

 

26. Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru anul 2016.

               Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

 

 

 

       Președintele raionului                                                   Andrei CiobanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin