Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Dispozitie, sedinta Consiliului raional

Dispozitie, sedinta Consiliului raional imprimare

01.12.2015      

Republica Moldova                                                           Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                             Кантемир

 

                                                                                                                                                                                          

                                          

    Preşedintele                    Raionului                      Cantemir

 

D I S P O Z I Ţ I E

 din 30.11.2015                                                                  nr.143-A

or. Cantemir

 

 

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional în şedinţă ordinară

 

 

             În temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f”, art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 –XVI   din 28.12.2006,

 

D I S P U N :

 

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 10 decembrie curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

 

    01.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2016 în primă lectură

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

  02   Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2015.

                  Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

03.Cu privire la aprobarea bugetuluiu raional pentru anul 2016 în a doua lectură.

                     Raportor:Veaceslav Cozma,şef direcţie finanţe.

 

04.Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a  circulaţiei rutiere „Controlul traficului” în r-nul Cantemir.

         Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

05. Despre demersul Trezorăriei de Stat,  cu privire la darea în locaţiune   a unor birouri în incinta consiliului raional .

        Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

06.  Despre demersul Biroului de Probaţiune Cantemir ,  cu privire la darea în locaţiune   a unor birouri în incinta consiliului raional .

        Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

07. Cu privire la aprobarea hotărîrii Comisie de privatizare nr.2  din data din 26.11.2015

     Raportor: Manole Gheorghe, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

 

    08.Cu privire la   modificarea  deciziei consiliului raional Cantemir  nr.04/36-XXV din  27.06.2013  „ Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului unor localităţi din raionul Cantemir”.        

    Raportor: Valeriu Toderici, sef serviciu funciar,direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare.

 

     09. Cu privire la întreruperea raporturilor de serviciu cu dl Nicolae Efticov, şef serviciul cultură şi turism., numit în funcţie pe  perioadă determinată.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

             

10. Cu privire la completarea şi modificarea  deciziei nr.02/14-XXVI   din 24.09.2015 Cu privire la Comisia pentru Situaţii Exepţionale a raionului Cantemir.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

11. Cu privire la  comisia pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni, şi aprobarea Regulamentului de activitate a  acesteia.

Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

12. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate  a comisiei pentru protecţia consumatorului.

Raportor: Viorica Plămădeală, secretar al comisiei, specialist principal, aparatul preşedintelui raionului.

 

13. Despre aprobarea Regulamentului Consiliului raional pentru protecţia Drepturilor Copilului.

         Raportor: Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă săcială şi protecţie a familiei.

 

14.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate  a comisiei  raionale pentru  asigurarea  securităţii

 alimentare a populaţiei raionului,  monitorizarea procesului de achiziţionare a grîului alimentar şi de

 asigurare a necesităţilor populaţiei cu pîine .

Raportor:Popandopol Iurie, secretarul comisiei, şef serviciu economie, direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare.

15.Despre aprobarea Regulamentului comisiei raionale pentru Recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare

               Raportor: Viorica Munteanu, şef direcţie asistenţă săcială şi protecţie a familiei.  

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a direcţiei agricultură, economie şi releţii funciare.

Raportor: Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură, economie şi releţii funciare.

17.Cu privire la  programul de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru anul 2016.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

    18. Cu privire la programul  de activitate a aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional pentru semestru I al anului 2016.

                 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

 

19.Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţă militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2000 şi acetăţenilor de vîrstă mai mare ce anterior nu au fost luaţi la evidenţă militară.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir.

20.Cu privire la constituirea comisiei mixte de richiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public.

Raportor: Stratu Anatolie,şef secţie adeministrativ-militară Cantemir

 

   21.Cu privire la Lista drumurilor publice locale pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru anul 2016.

    Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

22.Cu privire la ridicarea controlului asupra executării  deciziei nr.05/06 din 10.12.2014 Cu privire la lista drumirilor publice pentru anul 2015,

Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională.

 

23.Cu privire la  deciziile cu termen de control pentru trimestrul III al anului 2015 .

               Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

24.Cu privire la modificarea deciziei nr.01/01-XXVI din 20.08.2015 „Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitae a consiliului raional”.

 Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

25. Cu privire la aprobarea graficului concediilor anuale plătite pentru anul 2016.

               Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional.

26.Cu privire la transmiterea de la balanţa Consiliului raional la balanţa primăriei oraşului Cantemir a Memorialului Eroilor căzuţi în luptele pentru apărarea Integrităţii şi Suveranităţii Republicii moldova, amplasat în or.Cantemir.

  Raportor: Andrei Ciobanu, preşedintele raionului.

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

 

 

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei CiobanuPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin