Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  sedinta extraordinara a Consiliului raional

sedinta extraordinara a Consiliului raional imprimare

02.11.2015      

ÎN ATENȚIA TUTUROR!

În baza dispoziției președintelui raionului Cantemir, nr.125-a din 30 octombrie 2015, se convoacă consiliul raional în şedinţă  extraordinară  în ziua de 05 noiembrie curent, ora  11.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi :

01.Cu privire  la executarea bugetului raional conform rezultatelor  pe 9 luni ale  anului 2015.

           Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe.

02.Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2015.

           Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe

 03.Cu privire la stabilirea indemnizaţiei consilierilor raionali pentru fiecare şedinţă a consiliului raional Cantemir în legislatura a XXVI.

             Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional

04. Cu privire la raportul comisiei instituită de către preşedintele raionului Cantemir prin dispoziţia nr.103-A din 28.09.2015.            Raportor: Valeriu Hîţu, consilier raional, preşedintele comisiei.

05. Cu privire la restructurarea fondului de paturi spitaliceşti.

                   Raportor: Iurie Mihăescu, director IMSP „Spitalul raional Cantemir.    

   06.Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/17-XXV din 26.03.2015 „Cu privire la aprobarea statului de personal al IMSP  Spitalul Raional Cantemir pe anul 2015”.

                   Raportor: Iurie Mihăescu, director IMSP  Spitalul raional Cantemir.

07.Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului raional Cantemir. Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional

08.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui raionului.       Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional

09.Cu privire la modificarea deciziei nr.07/01-XXV din 12.07.2012 „ Cu privire la organigrama, structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului şi altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”.

Raportor: Cibotaru Lilia, şef direcţie învăţămînt

10.Cu privire la reîncadrea în funcţia de şef direcţie învăţămînt Cantemir a dlui Ichim Anatoli, suspendat din funcţie pe perioada exercitării funcţiei de demnitate publică.

Raportor: Ţurcanu Ludmila, secretarul consiliului raional.

11.Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a direcţiei construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională .

Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională

12.Cu privire la acceptarea luării la balanță Consiliului raional a bunurilor imobile (construcții nefinalizate) a Școlii Profesionale

Raportor: Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

13.Cu privire la constituirea comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier prin servicii regulate şi  aprobarea  Regulamentului  de activitate al acesteia.

Raportor: Mocanu Valeriu, şef direcţie construcţii, gospodărie comunală, dezvoltare locală şi regională .14.Cu privire  la  aprobarea Regulamentului   Direcţiei Finanţe .Raportor: Cozma Veaceslav, şef direcţie finanţe

15. Cu privire  la  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a serviciului cultură şi turism.  Raportor: Nicolaie Efticov , şef serviciu cultură şi turism.

16.Cu privire la aprobarea Regulamentului  Instituţia Publică Şcoala de Arte „ Valeriu Hanganu”.

            Raportor: Nicolaie Efticov , şef serviciu cultură şi turism.

17.Cu privire  la  aprobarea Regulamentului   direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.

          Raportor: Munteanu Viorica, şef direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

18. Cu privire  la  aprobarea Regulamentului   direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare.

     Raportor: Vîlcu Larisa, şef direcţie agricultură, economie şi relaţii funciare.

19.Cu privire la modificarea deciziei nr.01/01-XXVI din 20.08.2015 „Cu privire la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri şi componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitae a consiliului raional”.

           Raportor: Ludmila Ţurcanu, secretar al consiliului raional

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin