Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunț, consultări publice, Proiect decizie Modificarea și completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019, Proiect decizie Aprobarea bugetului local 2021, nivel II, în prima lectură

Anunț, consultări publice, Proiect decizie Modificarea și completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019, Proiect decizie Aprobarea bugetului local 2021, nivel II, în prima lectură imprimare

23.11.2020      

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020”

 

Consiliul raional Cantemir, Direcția Finanțe Cantemir iniţiază, începînd cu data de 30.11.2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.VI, audierea publică a proiectului de decizie ,,. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020 ,, , proiect care urmează a fi examinat în ședința  ordinară a consiliului raional din 10.11.2020 .

Scopul proiectului este examinarea și  aprobarea în ședința ordinară din 10.11.2020 de căre Consiliul raional a deciziei ,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020.,,- act normativ care reglementează modificarea bugetului raional pentru anul 2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie   modificarea bugetelor aprobate pentru anul 2020 a instituțiilor în baza demersurilor prezentate către consiliul raional Cantemir.. .

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt:  modificarea și repartizarea mijloacelor financiare conform clasificației economice la nivel de funcție ,program,subprogram,activitate .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt instituțiile,direcțiile și secțiile consiliului raional,societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii calității proiectului de act normativ, propus spre examinare consiliului raional în ședința extraordinară din 10.11.2020 .

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea calității executării bugetului  și executare cheltuelilor de servicii,procurarea materialelor,activelor nefinanciare pe programe și subprograme,care nu au avut suport financiar la etapa aprobării bugetului pentru anul 2020.

Proiectul de decizie  Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020. elaborat în baza    art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 26 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 30.11.2020 pe adresa electronică dirfincantemir@mail.ru: la numărul de telefon 027323198,027323231 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2  bir.412.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul ,,Anunțuri”.

 

 

 

 

Anexa:

la proiectul de decizie

                ,, Cu privire la modificarea şi completarea

deciziei nr.03/04-XXVII din 19.12.2019

 „Cu privire la aprobarea  bugetului  local

de nivelul II în lectura a doua pe anul 2020”

 

 

 

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-         Instituțiile publice ale consiliului raional;

-         Instituțiile Medico Sanitare Publice ale raionului Cantemir;

-         Direcțiile,secțiile,serviciile consiliului raional Cantemir;

-         Întrprinderile Municipale;

-         comunitatea raionului Cantemir;

 

 

 

Șef  Direcţiei Finanţe Cantemir                                                           V.Cozma

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                      Victoria Balan,șef serviciu administrație publică

 

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie,,  Cu privire la aprobarea   bugetului

local de nivelul II   în prima lectură  pentru anul 2021 .»

Consiliul raional Cantemir, Direcția Finanțe Cantemir iniţiază, începînd cu data de 30.11.2020, ora 14.30, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.VI, audierea publică a proiectului de decizie ,,  Cu privire la aprobarea   bugetuluilocal de nivelul II   în prima lectură  pe anul 2021 , proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 10.11.2020 .

Scopul proiectului este examinarea și  aprobarea în ședința extraordinară din 10.11.2020 de căre Consiliul raional a deciziei ,, Cu privire la aprobarea   bugetului local de nivelul II   în prima lectură  pentru anul 2021 .,,- act normativ care reglementează aprobarea  bugetelor instituţiilor consiliului raional Cantemir pentru  anului 2021.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie informarea consilierilor raionai și comunitate raionuluil despre aprobarea bugetului consiliului raional pentru anul 2021 la nivel dse programe, activităţi și înaintarea propunerilor de executare la un nivel mai înalt. .

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt: analiza,informare .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt consilierii raionali,șefii direcțiilor și secțiilor,societatea civilă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii calității proiectului de act normativ, propus spre examinare consiliului raional în ședința extraordinară din 10.11.2020 .

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea planificării unui  buget echilibrat ,colectarea veniturilor suplimentare și repartizarea cheltuelilor pe programe și subprograme.

Proiectul de decizie Cu privire la aprobarea   bugetului local de nivelul II   în prima lectură  pentru anul 2021  . elaborat în baza  art. 43 (1),litera „b”  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006,  Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 30.11.2020 pe adresa electronică dirfincantemir@mail.ru: la numărul de telefon 027323198,027323231 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2  bir.412.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la aprobarea   bugetului local de nivelul II   în prima lectură  pentru anul 2021 este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul ,,Anunțuri ,, .

Anexa:

la proiectul de decizie Cu privire la executarea bugetului  raional

conform rezultatelor I semestru a   anului 2020

Lista beneficiarilor proiectului de decizie:

-          Instituțiile publice ale consiliului raional;

-          Instituțiile Medico Sanitare Publice ale raionului Cantemir;

-          Direcțiile,secțiile,serviciile consiliului raional Cantemir;

-          Întrprinderile Municipale;

-          comunitatea raionului Cantemir

Șef  Direcţiei Finanţe Cantemir                                                           V.Cozma

 

Coordonator al procesului

de consultare publică                                                          Victoria Balan,șef serviciu administrație publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.03.2021 Toatal vizitatori - 491119    Creat de Brand.MD