Secretarul Consiliului raional imprimare

28.12.2020      

Secretarul Consiliului raional îndeplineşte următoarele atribuţii de bază:

-asigură înştiinţarea convocării Consiliului Raional;

-participă la şedinţele Consiliului Raional;

-contrasemnează deciziile Consiliului Raional, cu excepţia deciziei de numire în funcţie şi încetare a raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului;

-asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţelor Consiliului Raional;

-acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu;

-asigură pregătirea materialelor pe marginea problemelor supuse dezbaterii în Consiliul Raional;

-asigură comunicarea şi remiterea, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de Consiliul Raional sau de preşedintele raionului;

-asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului Raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

-în cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe;

-păstrează şi aplică, după caz, sigiliul.

-Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către Consiliul Raional ori de către preşedintele raionului.

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.03.2021 Toatal vizitatori - 491116    Creat de Brand.MD