Prima / Consiliul Raional / Şedinţele consiliului

Şedinţele consiliului

Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16
28.09.2016
 D E C I Z I E nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir                Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul
    
Proiecte decizii sedinta CR, 29.09.16
28.09.2016
nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016or. Cantemir         Despre completarea  deciziei nr.03/11-XXVI din 23.06.2016Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei
    
Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16
28.09.2016
D E C I Z I Enr.05/-XXVI                                                                                       din  29.09.2016or. Cantemir  Despre modificarea deciziei nr.02/11-XXVI din 24.03.2016”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului acesteia.” În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică
    
raportul presedintelui, activitatea 2015
05.04.2016
  OBIECTIVE ÎNCORDATE-EFORTURI CORESPUNZĂTOARE  În cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional Cantemir, convocată la finele lunii martie 2016, prezidată de consilierul Vladimir Moldovanu, au fost examinate și adoptate decizii pe mai bine de 30 de chestiuni, de bază fiind, evident, raportul președintelui
    
Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 03.07.2020 Toatal vizitatori - 430847    Creat de Brand.MD