Prima / Consiliul Raional / Şedinţele consiliului

Şedinţele consiliului

Conditii de acces pe proprietate publica a Consiliului raional Cantemir
13.02.2019
    
Sedinta ordinara a CR din 28.09.2017
02.10.2017
ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL La 28 septembrie 2017, a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Cantemir, în cadrul căreia a fost examinat un șir de chestiuni importante pentru viața social-economică a UTA. Până a purcede la examinarea agendei sședinței,
    
Sedinta extraordinara din 11.05.17
08.06.2017
D E C I Z I Enr.04/02–XXVI                                                                                                       din 11.05.2017                                                                                                 or. Cantemir            Cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de transmitere a 2 microbuze şcolare, proprietate publică a statului în gestunea Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir În  conformitate cu art. 43, alin. (2)
    
Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16
28.09.2016
 D E C I Z I E nr.05/–XXVI                                                                                                       din 29.09.2016                                                                                                  or. Cantemir                Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional nr.01/01 din 20.08.2015,,Cu  privire  la  numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri  şi componenţa nominală a comisiilor  consultative de specialitate  în consiliul
    
Proiecte decizii sedinta CR, 29.09.16
28.09.2016
nr.05/__-XXVI                                                                                                                              din  29.09.2016or. Cantemir         Despre completarea  deciziei nr.03/11-XXVI din 23.06.2016Cu privire  la împuternicirea dnei Victoria Balan , şef serviciu  administraţie publică, aparatul preşedintelui raionului, pentru a exercita atribuţiile secretarului  consiliului raional pe perioada concediului de odihnă anual plătit a dnei
    
Proiecte decizii, sedinta din 29.09.16
28.09.2016
D E C I Z I Enr.05/-XXVI                                                                                       din  29.09.2016or. Cantemir  Despre modificarea deciziei nr.02/11-XXVI din 24.03.2016”Cu privire la crearea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului acesteia.” În temeiul art. 43 aliniatul (1), litera ”h”din Legea privind administraţia publică
    
raportul presedintelui, activitatea 2015
05.04.2016
  OBIECTIVE ÎNCORDATE-EFORTURI CORESPUNZĂTOARE  În cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional Cantemir, convocată la finele lunii martie 2016, prezidată de consilierul Vladimir Moldovanu, au fost examinate și adoptate decizii pe mai bine de 30 de chestiuni, de bază fiind, evident, raportul președintelui
    
Pe data de 18.07.2015 Consiliului raional Cantemir se întruneşte în şedinţă extraordinară
16.07.2015
Vezi în : româna     // 467.125 Kb   
Şedinţa de constituire a Consiliului raional Cantemir
07.07.2015
            Comisia Electorală Centrală în cadrul şedinţei din data de 30 iunie 2015  a adoptat Hotărîrea nr.3528 cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cantemir .         Astfel, prima şedinţă de constituire  a Consiliului raional Cantemir  va
    
Pe data de 10.04.2015 Consiliului raional Cantemir se întruneşte în şedinţă extraordinară
15.04.2015
    Preşedintele                    Raionului                      Cantemir D I S P O Z I Ţ I E din 10.04.2015                                                                                                          
    
Pe data de 26.03.2015 Consiliului raional Cantemir se întruneşte în şedinţă ordinară.
20.03.2015
       D I S P O Z I Ţ I E din  17.03. 2015                                                                                                                      
    
Şedinţele consiliului raional Cantemir Anul 2013 (4 şedinte)
27.06.2012
    
Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 21.09.2020 Toatal vizitatori - 446196    Creat de Brand.MD